Tarkenna hakuasi

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho profiilikuva

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho

Tutkimusryhmä

Monitieteiseen tutkimusryhmään kuuluu lääketieteen, muun muassa geriatriatrian ja psykiatrian, farmasian, epidemiologian, ravitsemustieteen, hammaslääketieteen, kliinisen farmakologian ja kuntoutuksen tutkijoita. Tutkimuskeskus ja sen hallinnoimat aineistot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden syventävien ja tieteellisten jatko-opintojen suorittamiseen.

Olemme erikoistuneet rekisteritutkimukseen sekä kliinisiin interventiotutkimuksiin, joihin kuuluvat tällä hetkellä MEDALZ ja NutOrMed -tutkimukset. Julkaisemme 20-30 kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimusta ja meiltä valmistuu 1-3 väitöskirjaa vuosittain.

Osaalmisalueitamme ovat:

Rekisteritutkimus sisältäen
Lääkealtistuksen mallintamisen reseptirekisteriaineistoista
Rekisteriaineistojen esikäsittely sekä niiden yhdistäminen
Lääke-epidemiologia ja lääkkeiden käytön tutkimus
Lääkkeiden käyttöön liittyvät haittatapahtumat
Terveydenhuollon palveluiden ja lääkkeiden käyttö sekä niiden kustannukset
Iäkkäiden sairauksien epidemiologia
Interventiotutkimukset iäkkäässä väestössä
Aliravitsemus
Suunterveys
Kaatuistapaturmat

Tutkimusprojekteihimme kuuluvat:

MEDALZ

MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) on valtakunnallinen reseptirekisteriaineistoihinn pohjautuva tutkimus. MEDALZ-aineistoon sisältyvät kaikki kotona asuvat henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuosina 2005-2011 Suomessa (n=70.718). Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle on valittu iän, sukupuolen ja sairaanhoitopiirin suhteen kaltaistettu vertailuhenkilö ilman Alzheimerin tautia. Tiedot on yhdistetty useaan kansalliseen rekisteriin.

NutOrMed – LAATUA IKKÄIDEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN RAVITSEMUKSEEN, SUUNTERVEYTEEN JA LÄÄKEHOITOON

Vuoden 2013 alussa käynnistetyssä NutOrMed -interventiotutkimuksessa arvioitiin 6 kk kestävän ravitsemuksen ja suunterveyden intervention vaikutuksia kotihoidossa olevien ravitsemustilaan, suunterveyteen, toimintakykyyn ja sairaalahoidon käyttöön/kustannuksiin. Lisäksi selvitettiinn sähköisen sairauskertomuksen lääkitystiedon yhtenevyyttä kotikäynnin perusteella arvioituun lääkkeiden käyttöön.

Avainsanat