Glase

Päättynyt. 01.05.2016 - 31.08.2019

Tutkimusryhmä

Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat.

GLASE on monitieteinen tutkimushanke, jota toteuttavat Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja yhteiskuntatieteiden laitos, Helsingin ja Oulun yliopistot sekä Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulu. Glase pureutuu globaalin turvallisuusympäristön muutoksiin, arvioi muutosten yhteiskunnallisia haasteita ja etsii keinoja vastata näihin haasteisiin. Tarkastelemme mm. EU:n ja Venäjän toimijuutta, valtioiden muuttuvaa roolia turvallisuuden tuottamisessa, hyvinvointivaltion muutosta, maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaa, yhteiskunnan eheyttä ja arjen turvallisuus- ja uhkakäsityksiä. Konsortiota rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Tutkimuskonsortiota johtaa professori James Wesley Scott ja koordinoi Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos. Karjalan tutkimuslaitoksen osatutkimus keskittyy konsortion Suomen, Euroopan unionin ja Euroopan lähialueiden turvallisuusympäristöä koskevaan tarkasteluun. Tarkasteltavana ovat Eurooppalaisen naapuruuden muuttuvat toimijat ja turvallisuuskäsitykset, muuttoliikkeet Venäjällä ja Euraasiassa ja turvallisuus Suomen ja Euroopan rajalla sekä Suomen venäjänkieliset Venäjän, Suomen ja EU:n mediakuvien risteyksessä.

Ryhmän sivut

Ajanjakso

Päättynyt. 01.05.2016 - 31.08.2019

Ryhmän jäsenet - UEF