Tarkenna hakuasi

GuideGap: Hoitosuositusten mukaiset lääkemääräyskäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät profiilikuva

GuideGap: Hoitosuositusten mukaiset lääkemääräyskäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2026
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kela

GuideGap: Hoitosuositusten mukaiset lääkemääräyskäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät rahoittajan logo

Johtajat

GuideGap-projektin tavoitteena on arvioida, missä määrin lääkemääräyskäytännöt poikkeavat Käypä hoito – ja Vältä viisaasti -suosituksista ja mitkä tekijät ovat mahdollisia juurisyitä olemassa oleviin hoitosuosituksista poikkeamiin. Erityisesti tarkastellaan lääkkeenmääräämisen ja hoidon jatkuvuuden yhteyttä. Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti eli yhdistämme sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

Ajankohtaista

Yhteistyö

  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö (UEF)

  • Suomen Lääkäriliitto

    Kyselylomakkeen tekninen toteutus

Avainsanat