Tarkenna hakuasi

GuideGap: Hoitosuositusten mukaiset lääkemääräyskäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät profiilikuva

GuideGap: Hoitosuositusten mukaiset lääkemääräyskäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2026
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kela

GuideGap: Hoitosuositusten mukaiset lääkemääräyskäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät rahoittajan logo

Johtajat

GuideGap-projektin tavoitteena on arvioida, missä määrin lääkemääräyskäytännöt poikkeavat hoitosuosituksista ja mitkä tekijät ovat mahdollisia juurisyitä olemassa oleviin hoitosuosituksista poikkeamiin. Erityisesti tarkastellaan lääkkeenmääräämisen ja hoidon jatkuvuuden yhteyttä. Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti eli yhdistämme sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

Yhteistyö

  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö (UEF)

  • Suomen Lääkäriliitto

    Kyselylomakkeen tekninen toteutus

Avainsanat