Tarkenna hakuasi

HEART - Aineettoman kulttuuriperinnön suojeleminen transformatiivisen oppimisen kautta yhteisöllisessä taidekasvatusprosessissa profiilikuva

HEART - Aineettoman kulttuuriperinnön suojeleminen transformatiivisen oppimisen kautta yhteisöllisessä taidekasvatusprosessissa

Projekti
01.12.2022 - 30.11.2024
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Erasmus+

Johtajat

Jos aineetonta kulttuuriperintöä ei tehdä näkyväksi, se on vaarassa kadota. Hankkeessa perehdytään aineettoman kulttuuriperinnön esiintuomiseen yhteisöllisen taidekasvatuksen keinoin transformatiivisessa oppimisprosessissa. Kukin hankekumppani kokoaa pilottiryhmä, joka luo, testaa ja mallintaa prosessin, jossa aineeton kulttuuriperintö tulee näkyviin osana esittävää taidetta. Työstettävä aineettoman kulttuuriperinnön elementti nousee ryhmän omasta kokemuksesta ja toiminnasta. Transformatiivisessa oppimisprosessissa rakennetaan omaa suhdetta aineettomaan kulttuuriperintöön ja sen merkitykseen.

Ryhmien toiminnassa perehdytään seuraaviin kysymyksiin:

  • Millä tavoin ryhmät ja yksilöt voivat identifioida osia omasta aineettomasta kulttuuriperinnöstään?
  • Miten aineettoman kulttuuriperinnön ajassa elävä luonne näyttäytyy esittävän taiteen kontekstissa?
  • Miten yhteisöllinen taidekasvatus toimii aineettoman kulttuuriperinnön vaalijana? Miten taiteen keinoin voidaan tutkia aineetonta kulttuuriperintöä ja tehdä sitä näkyväksi?

Hankkeen verkkosivut: https://www.eduheart.eu/

Yhteistyö