Helmi ja Pertti Virtarannan Neuvosto-Karjalassa tekemää kenttätyötä tutkiva projekti

Päättynyt. 01.01.2019 - 31.03.2022

Projekti

Helmi ja Pertti Virtarannan kenttätyötä koskevassa projektissa tutkin sitä, millainen käsitys perinteestä ja Karjalasta syntyi kielentutkijoiden tekemän kenttätyön avulla. Tutkimus käsittää aikajakson 1960-luvusta 1980-luvulle, jolloin Virtarannat tekivät useita kenttätutkimusmatkoja Venäjän Karjalaan kerätäkseen kieliaineistoa. Haastattelututkimuksen myötä he tulivat keränneeksi myös paljon muistitietoa ja perinnettä. Tutkimuksessani tarkastelen erityisesti sitä, miten aineistoa kerättiin ja miten sitä tulkittiin myöhemmin sitä julkaistaessa.