Tarkenna hakuasi

High-Fliers profiilikuva

High-Fliers

Projekti
Päättynyt 01.05.2021 - 31.08.2023
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Luonnontieteellisten alojen opettajuuden kiinnostuksen lisääminen. Projekti rahoitetaan EU:n Erasmus+-hankerahoituksesta.

High-Fliers-projekti pyrkii vaikuttamaan myönteisesti STEM-alan ammattiuran hakeutumiseen ja erityisesti koulujen, korkeakoulujen ja tieteen edistämisorganisaatioiden kasvatustieteilijöille, mikä nähdään huolenaiheena kaikissa kumppanimaissa (Viro, Suomi, Portugali, Kroatia), mutta myös Euroopan laajuisesti.

Hankkeen päämäärät/tavoitteet

 • Lisätä luonnontieteiden pedagogiikan & didaktiikan houkuttelevuutta, arvoa ja relevanssia STEM-alan ammattilaisten ja erityisesti STEM-kasvattajien koulutuksessa
 • Varmistaa, että tulevalla STEM-kasvattajalla on tietoisuutta esiintymis- ja johtamistaidoista
 • Kehittää uusia koulutusmoduuleja houkuttelemaan yliopisto- ja lukioopiskelijoita osallistumaan valinnaisiin koulutusmoduuleihin ennen opettajuuden uralle hakeutumista
 • Ohjaata Science & Technology (S&T) -henkilöstöä tunnistamaan esiintymis- ja johtamistaitojen arvon STEM-ammattilaisille
 • Laajentaa ja kehittää STEM-opettajaopiskelijoiden ja muun aikuisopiskelijoiden STEM-osaamista
 • Kasvattaa STEM-opettajien määrää

Kolmen yliopiston (Tarton yliopisto, EE; Itä-Suomen yliopisto, FI; Lissabonin yliopisto, PT) ja yhden tutkimuslaitoksen (yhteiskuntatieteiden instituutti Ivo Pilar, HR) muodostama High-Fliers-konsortio on suunnattu yliopisto-opiskelijoille sekä asiantuntijoille, eri profiileja tieteissä ja tieteeseen liittyvissä aineissa – biologia, maantiede (maantiede), kemia, fysiikka ja matematiikka.

High-Fliers-projektin lähestymistapa sisältää seuraavat toimet ja vastaavat tulokset:

 • Kehitetään 4-moduulia ja tukimateriaalia, High-Fliers -ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tuleville STEM-opettajille erityisen tärkeitä sosiaalisia ominaisuuksia
 • Moduulien pilotointi 200 kasvatustyöntekijän kanssa Virossa, Suomessa, Portugalissa ja Kroatiassa (eli perustutkinto-/maisteriopiskelijoille (sekä lukion opiskelijat); opettajat; ei-viralliset STEM-ammattilaiset; yliopistojen/tutkimusorganisaatioiden tiedehenkilökunta)
 • Online High-Fliers -käyttöoppaan valmistelu yliopiston tiede-/STEM-henkilöstölle
 • Paikallisten sidosryhmien työpajojen/tapahtumien järjestäminen
 • Tiettyjen High-Fliers-moduulityöpajojen järjestäminen
 • Arviointi- ja laadunvarmistuskokouksen pitäminen
 • Loppukonferenssin toteuttaminen, jota täydentää kumppanien osallistuminen sekä esityksen pitäminen päätös konferenssissa

Ajankohtaista