Tarkenna hakuasi

Hyvinvointioikeuden keskus profiilikuva

Hyvinvointioikeuden keskus

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Hyvinvointioikeuden keskus toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Monitieteisesti verkottunut keskus tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointia edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Se reagoi ketterästi hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin, joita muuttuva toimintaympäristö tuottaa.

Keskuksen tutkimustoiminnan ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, kuten lapsuudessa ja vanhuudessa. Keskuksessa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia viranomaisia ja muita toimijoita.

Hyvinvointioikeus ei viittaa käsitteenä itsenäiseen oikeudenalaan vaan pikemminkin oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jonka kohteena ovat taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä oikeudellinen sääntely.

Hyvinvointioikeutta voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella julkisoikeuden tutkintojen pääaineena tai sivuaineena. Oppiaine on myös erinomainen sivuaine esimerkiksi sosiaalityötä, lääketiedettä tai yhteiskuntapolitiikkaa opiskelevalle. Hyvinvointioikeuden perus- ja aineopinnot ovat suoritettavissa myös avoimen yliopiston kautta.

Projektit

Yhteistyö

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Yliopistonlehtorit

Yliopistotutkijat- ja tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Opetus- ja tutkimusavustajat

Kordinaattori