Tarkenna hakuasi

Kansainvälisen verkko-opetuksen kehittäminen profiilikuva

Kansainvälisen verkko-opetuksen kehittäminen

Projekti
Päättynyt 01.01.2022 - 31.12.2022
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto - Opetuksen kehittämisrahoitus

Johtajat

Projektin tavoitteena oli projektipohjaisen oppimisen (project-based learning) ja palveluoppimisen (service-learning) malleihin pohjautuvan yliopistopedagogiikan kehittäminen. Malleja sovellettiin monimuoto- ja verkko-opetuksen kehittämiseen ja erityisesti syksyllä 2022 alkaneen englanninkielisen Lifelong learning and sustainable development – bachelor-ohjelman tarpeisiin. Mallien avulla voidaan luoda laadukasta monimuoto- ja verkko-opetusta, joka mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen tukemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Erityisesti projektipohjaiseen oppimiseen pohjautuvat menetelmät yhdistävät kansainvälisen koulutuksen ja kansainväliset kehitysprojektit osaksi laajempaa oppimisympäristöä, jonka keskiössä on opiskelijoiden, opettajien ja kehitysprojektien edustajien yhteistyö. Menetelmät mahdollistavat myös geneeristen taitojen sekä oman alan työelämätaitojen ja –kontaktien syntymisen tukeminen, ja tätä kautta myös kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämisen suomalaisille työmarkkinoille. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää yliopiston toimintakulttuuria opetuksen ja opiskelun kansainvälistymistä tukevaan suutaan.

 

Pedagogisina malleina projektipohjainen oppiminen ja palveluoppiminen lisäävät opintojen työelämärelevanssia. Malleihin pohjautuvat menetelmät lisäävät opintojen mielekkyyttä, parantavat oppimistuloksia sekä auttavat teorian ja käytännön yhdistämisessä. Menetelmillä voidaan saavuttaa geneeristen taitojen lisäksi oman alan taitoja, jotka tukevat opiskelijan työllistymistä ja vahvistavat työelämäorientaatiota. Lisäksi opinnot valottavat generalistialan opiskelijoille heille todennäköisen verkosto- ja projektityönkentän työllistymismahdollisuuksia.

 

Projektilla onnistuttiin luomaan tavoitteiden mukaista käytännönläheistä kehitystyötä. Opetuksen kehittämisraha mahdollisti yliopistopedagogisen verkko-opetuksen kehittämisen kansainvälisen kandiohjelman perusopintojen opintojaksoilla. Kurssien oppimistehtäviä muokattiin projekti- ja palveluoppimisen mallien kautta ja tutkimusavustajat järjestivät verkkokursseille hybridiopetuksena tukitunteja. Lisäksi opintojaksojen englanninkielisiä ohjeistuksia ja kurssimateriaaleja kehitettiin vastaamaan kohderyhmän tarpeita, esimerkiksi aktiivista kansalaisuutta edistäviä sisältöjä lisäämällä. Lisäksi aloitimme tutkimuksen suunnittelun osana projektityötä ja keräsimme opiskelijoilta palautetta projekti- ja palveluoppimiseen pohjautuvista oppimistehtävistä ja niihin liittyvistä oppimiskokemuksista.

 

Vuoden 2022 projekti ja pedagogisten mallien kehittäminen mahdollistivat myös uusien kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelun, toteuttamisen ja rahoituksen hakemisen. Lisäksi onnistunut kehitystyö valotti tulevaisuuden kehitystarpeita ja mahdollisti jatkorahoituksen hakemisen vuodelle 2023.

Avainsanat