Kauppaoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimusprojekti: FORK- Fraud-Free Food and Regulatory Know-How, Suomen Akatemia 2019-2023

Miten kuluttaja tietää syökö sitä mitä luulee syövänsä? FORK projekti vastaa nykykuluttajan vaatimuksiin räätälöityjen ja digitaalisten ruoka- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden ja tavoitettavuuden lisäämiseksi. Projekti keskittyy lainsäädäntöön, joka estää ruokainnovaatioiden saattamisen kansainvälisille markkinoille. Se tuottaa lainsäädäntömalleja, jotka paremmin vastaavat käytännön tarpeisiin, estäen ruokapetoksia ja harhaanjohtavaa markkinointia nykyistä tehokkaammin. Parempi regulaatio edistää YK:n SDG2 tavoitteita vähentämällä huonoista ruokatottumuksista johtuvaa yli- ja aliravitsemusta sekä parantamalla kestävästi tuotetun ruokaelinkeinotoiminnan edellytyksiä.

Kansainvälinen yhteistyökumppani: Fighting Food Frauds regarding Foods with Intentionally Added Pharmaceutical Products, Chinese State Administration for Market Regulation, 2019-2022

Kirjaprojekti: K Lindroos, L Montagnani, K Klafkowska-Wasniowska: Freedom and Responsibility of Online Platforms, Edward Elgar Publishing, 2019-2021

Kirjaprojekti: K Lindroos, L Tammenlehto: Moderni immateriaalioikeus ja alustatalouden innovaatiot, Talentum 2019-2020. Kirja tarkastelee immateriaalioikeuksia ja immateriaalioikeudellista suojaa sekä alan operatiivisia oikeudellisia käsitteitä käytännön ja alustatalouden näkökulmasta.

Tutkimuksemme kohdistuu kaupankäynnin muuttuvaan sääntelykehykseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Keskitymme erityisesti lainsäädännön ja kaupankäynnin rooliin talouden kehittämisessä, huomioiden erilaisten kansainvälisten säädösten ja sopimusten vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön sekä lainsäätäjän mahdollisuuksiin ohjata toimijoita ja vähentää kaupankäyntiin liittyviä riskejä.

Teknologia on viime vuosina kehittynyt huomattavasti nopeammin kuin lainsäädäntö, joka on suunniteltu vastaamaan ensisijaisesti fyysisten tuotteiden ja palveluiden kaupan tarpeisiin. Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa, vaan muuttaa kansainvälisiä kaupankäynnin ketjuja, ja luo mahdollisuuksia uudenlaisille yritysinnovaatioille. Fyysisten tuotteiden kauppa ei siis ole menettänyt merkitystään, mutta kaupankäynti keskittyy yhä enemmän digitaaliseen sisältöön ja palvelutalouteen. Tutkimuksemme kohdistuu kaupallisen sääntelyn harmaalle alueelle ja lain soveltamisalan aukkoihin. Temaattisesti huomiomme on kiinnittynyt erityisesti aineettomiin oikeuksiin, elintarvikelainsäädäntöön ja yritysoikeuteen.

Immateriaalioikeuksien osalta keskitymme rikollisuuden valvontaan ja valvontamenetelmien hyödyntämiseen kaupankäynnin, erityisesti innovatiivisten PK yritysten, tukemiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Elintarvikekehitystä koskevaan sääntelyyn kohdistuvan tutkimuksemme tavoitteena on puolestaan tukea elintarviketurvallisuuden ja kestävien toimintamallien kehittämistä. Tältä osin talouden kehitystä uhkaavat erityisesti elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit, valvontapisteiden puuttuminen sekä elintarvikehuijaukset. Lisäksi nopeat ja ennakoimattomat muutokset markkinoilla ja tuotteissa vaikuttavat yritysten päätöstentekoon ja vastuukysymyksiin.

Tutkimustyön ohella tutkimusryhmä tarjoaa opetusta Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Opetusta on tarjolla sekä paikan päällä yliopiston kampuksella että verkkoalustoilla, aiheista kuten kauppaoikeus, internetoikeus, elintarvikeoikeus, immateriaalioikeudet, kansainvälinen kauppa sekä vertaileva oikeustiede.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF