Tarkenna hakuasi

Kestävän kiertotalouden tutkimuskeskus profiilikuva

Kestävän kiertotalouden tutkimuskeskus

Tutkimusryhmä
01.08.2021 -
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Kestävän kiertotalouden tutkimuskeskus perustettiin vuonna 2021 Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitokselle. Se on yksi RESOURCE RCn kolmesta tutkimuskeskuksesta.

Tutkimus

Tavoitteena on tehdä tutkimusta, joka vauhdittaa siirtymää kestävään kiertotalouteen. Monitieteinen tutkimus lisää ymmärrystä kiertotalouden ilmiöistä ja tukee kiertotalousmuutosta yhteiskunnan eri aloilla. Tutkimuskeskus tuo yhteen kauppatieteiden, ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden maantieteiden ja historian tutkijoita. Tutkijat tarkastelevat kiertotaloutta eri teollisuuden aloilla ja yhteiskunnan eri konteksteissa. Tutkimusta tehdään vuorovaikutuksessa yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin kumppaneiden kanssa.

Koulutus

Kiertotalouden tutkimuskeskus koordinoi monitieteistä sivuainekokonaisuutta ”Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta”. Se on monitieteinen kokonaisuus, jossa käsitellään kestävän talouden mahdollisuuksia ja haasteita liiketalouden, ympäristön ja lainsäädännön näkökulmista. Opiskelija perehtyy kiertotalouden ilmiöihin, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Opintojen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kestävyys- näkökulmia yritysten, julkisten organisaatioiden ja yhteisöjen toiminnassa, tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja ymmärtää, miten kestävä talous muuttaa yhteiskunnallista keskustelua. Opinnot antavat valmiuksia toimia kestävän talouden asiantuntijana ja kehittäjänä yrityksissä, julkisorganisaatioissa, yhteisöissä ja yrittäjänä.

Avainsanat