Tarkenna hakuasi

Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS2) profiilikuva

Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS2)

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2025
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS2) rahoittajan logo

  • Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto.
  • KAPPAS2 tutkii suomalaisten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja ja niiden kehittymistä korkeakouluopintojen aikana. Hankkeessa on määrä hyödyntää kahta tutkimusasetelmaa: poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimusasetelmaa.
  • KAPPAS2 tuottaa korkeakouluille tärkeää tietoa opiskelijoiden osaamisesta opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.
  • Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat saavat tietoa omien geneeristen taitojensa tasosta.
  • KAPPAS2-hankkeessa tutkittavat geneeriset taidot ovat analyyttinen päättely ja arviointi, ongelmanratkaisu, argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen selkeys
  • Geneerisiä taitoja mitataan yhdysvaltalaisen Council for Aid to Education (CAE) kehittämällä Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumentilla.
  • Osaamisperustainen CLA+ -instrumentti sisältää osaamistehtävän (engl. performance task) ja monivalintaosion.
  • Hanketta koordinoi opetusministerin asettama tukiryhmä ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • Lisätietoja löytyy täältä

Yhteistyö

Avainsanat