Tarkenna hakuasi

Yliopistopedagogiikan tutkimusryhmä (UEFpeda) profiilikuva

Yliopistopedagogiikan tutkimusryhmä (UEFpeda)

Tutkimusryhmä
01.01.2024 -
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Yliopistopedagogiikan tutkimusryhmässä tehdään monitieteistä tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden oppimisesta, geneerisistä taidoista, oppimisen säätelystä, hyvinvoinnista, opintoihin kiinnittymisestä ja koulutussiirtymistä. Tutkimuksen kohteena ovat myös oppimista ja osaamista kehittävä arviointi sekä opetuksen, oppimisympäristöjen ja pedagogisten käytänteiden tutkimusperustainen kehittäminen. Tutkimus on monimenetelmällistä. Yliopistopedagogista tutkimusta hyödynnetään korkeakoulutuksen kehittämisessä ja yliopistopedagogisessa koulutuksessa.

Projektit

Avainsanat