Tarkenna hakuasi

Koulutus ja luontopohjaiset ratkaisut biodiversiteetin lisäämisen keinoina profiilikuva

Koulutus ja luontopohjaiset ratkaisut biodiversiteetin lisäämisen keinoina

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2026
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Jatkuvan oppimisen keskus

Rahoittajat

Päärahoittaja

Horizon

Koulutus ja luontopohjaiset ratkaisut biodiversiteetin lisäämisen keinoina rahoittajan logo

Yhteyshenkilöt

Hankkeen kuvaus

Vastatakseen kasvavaan yhteistyön tarpeeseen ympäristövastuullisuuteen liittyvien oppimistaitojen ja valmiuksien kehittämisessä, kuten biodiversiteetin ja luontopohjaisten ratkaisujen (NBS) oppimisessa ja opettamisessa, eNaBlS luo perustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle, jonka tarkoituksena on edistää tieteidenvälistä vuoropuhelua ja sisällyttää ja kehittää edelleen NBS-konseptia ja lähestymistapoja yliopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisesti ja yhteiskunnassa yleensä. Luomme hankkeessa 7 Living Labsia integroivaksi lähestymistavaksi, joihin pyritään saamaan kaikki mukaan.

Tavoitteena on valtavirtaistaa biodiversiteetti ja luontopohjaiset ratkaisut korkea-asteen ja ammatillisen tason koulutuksissa kehittämällä ja laajentamalla uusia opetus-, oppimis- ja valmiuksien kehittämismuotoja.

Tämä on tarkoitus saavuttaa monialaisella yhteistyöllä ja koko institutionaalisella lähestymistavalla. Yliopistoista tulee omia eläviä laboratorioitaan sisältäen opetussuunnitelmat, kasvatus- ja opetusopin, ammatillisen kehityksen, institutionaaliset käytännöt, oppilaitosten ja yhteiskunnan väliset suhteet sekä institutionaalisen henkisen ilmapiirin, vision ja johtajuuden. Tämä edellyttää yhteistyötä yli toimialojen, sektoreiden ja tietoteorioiden sekä paradigman muutosta koulutuksessa ja kestävän kehityksen osaamisen kehittämisessä.

Perimmäisenä tavoitteena on, että eNaBlS edistää yleisemmin

 1. siirtymistä kohti luontopositiivista yhteiskuntaa yhteisöissä, liiketoimintamalleissa ja elämäntavoissa ja erityisesti
 2. saattaa luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston elpymisen tielle vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian ja EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian tavoitteiden mukaisesti.

Työpaketit

Hanke koostuu seuraavista työpakeista:
TP 1: Luonnon monimuotoisuuden ja NBS:n asemoinnin ymmärtäminen
WP 2: Living Labsin tukeminen koko eNaBlsin elinkaaren ajan
WP 3: Living Labsit toiminnassa
TP 4: Vaikutusten arviointi, toistaminen ja suositukset
TP 5 & 7: Tulosten levittäminen, viestintä, hyödyntäminen ja kestävyys
TP 6 & 8: Projektinhallinta

Partnerit

 1. University of Hohenheim (UHOH), Saksa (koordinaattori)
 2. Wageningen University (WUR), Alankomaat
 3. University of Eastern Finland (UEF), Suomi
 4. University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Itävalta
 5. Vytautas Magnus University (VMU), Liettua
 6. Association for European Life Sciences Universities (ICA), Belgia
 7. 3s Research & Consulting (3s), Itävalta
 8. IDEA Training (IDEA), Kreikka
 9. Center for Research and Technology-Hellas (CERTH), Institute for Bio-Economy and Agri-Technology (IBO), Kreikka
 10. FOCUS Strategic Thinking Consultants (FOCUS), Kreikka
 11. Bioeast Hub (BIOEAST), Tšekin tasavalta

Ajankohtaista

Avainsanat