Tarkenna hakuasi

Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy (OSTPRE) -tutkimus profiilikuva

Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy (OSTPRE) -tutkimus

Projekti
Päättynyt 01.01.1989 - 31.12.2030
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy (OSTPRE) -tutkimus on suuri väestöpohjainen kohorttitutkimus, joka alkoi vuonna 1989. Alun perin tavoitteena oli tutkia osteoporoosiin, tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä murtumiin liittyviä riski- ja suojatekijöitä. Kohderyhmänä oli 14 220 peri- ja postmenopausaalista naista, jotka asuivat silloisen Kuopion läänin alueella.

Myöhemmin tutkimuksen soveltamisalaa laajennettiin ja eritoten 25-vuoden seurannan yhteydessä tutkimus on keskittynyt laaja-alaisesti osallistujien fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen sekä kuolleisuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Ainutlaatuinen tutkimusasetelma ja pitkäaikainen seuranta on mahdollistanut useiden somaattisten ja mielenterveyden sairauksien tutkimisen (esim tuki- ja liikuntaelinten pitkäaikaiset sairaudet, toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät). OSTPRE-tiedot on yhdistetty kansallisiin terveydenhuollon rekistereihin, joka mahdollistaa itse ilmoitettujen terveystietojen validaation sekä tutkimuksessa käytettävien päätetapahtumien ja riskitekijöiden laajan hyödyntämisen.

Viimeaikoina OSTPRE-tutkimuksen tavoitteena on ollut vanhenevan naisväestön yleisen terveydentilan kartoittaminen (Women´s Healthy Aging – projekti). Tässä keskitytään eritoten tekijöihin, jotka vaikuttavat fyysisen ja psykososiaalisen terveyden ylläpitämiseen ja kuolleisuuteen. Tutkimuksen hypoteesinä on, että toimintakyky ja subjektiivinen hyvinvointi ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa.

Yhteistyö

Johtajat

Tiimin jäsenet

Johtoryhmä