Lääke- ja vierasaineiden metabolia ja kuljetus

Tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy tärkeimpiin sytokromi P450- ja konjugaatioentsyymeihin, maksan transporttereihin sekä näitä sääteleviin tumareseptoreihin.

Ihminen altistuu jatkuvasti monille elimistölle vieraille aineille kuten ravinnon mukana tuleville yhdisteille, ympäristön saasteille ja lääkeaineille. Elimistön metaboliaentsyymit muokkaavat lääke- ja vierasaineita yleensä vesiliukoisempaan ja vaarattomampaan muotoon, vaikka joskus entsyymi-reaktiossa voi syntyä reaktiivinen, haitallinen tuote. Kuljetusproteiinit eli transportterit puolestaan auttavat siirtämään vierasaineita ja niiden metaboliatuotteita solukalvojen läpi ja ulos elimistöstä. Altistuminen vierasaineille voi muuttaa metaboliaentsyymien ja transporttereiden aktiivisuutta estämällä niiden toimintaa (inhibitio) tai lisäämällä niiden määrää (induktio).

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Julkaisut