Laskentatoimi ja rahoitus

Tutkimusryhmä

Teemme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta rahoituksen, ulkoisen laskentatoimen, tilintarkastuksen ja johdon laskentatoimen osa-alueilla.

Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälissä tutkimusverkostoissa. Tutkimusryhmästämme valmistuu tutkimuksia kansainvälisiin ja kotimaisiin tieteellisiin lehtiin sekä väitöskirjoja. Tutkimusryhmämme on mukana useissa yliopiston strategisissa tutkimusyhteisöissä (Research Communities). Tutkimusryhmämme jäsenet ovat myös aktiivisia yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Rahoitus

Teemme rahoitustutkimusta liittyen yritysrahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin. Yritysrahoituksen osalta tutkimus keskittyy pk-yritysrahoitukseen liittyviin kysymyksiin. Rahoitusmarkkinatutkimuksessa tarkastelemme markkinatehokkuutta ja rahoituslaitoksia. Tutkimuksissamme käsiteltyjä teemoja ovat mm.

 • corporate governance (hallitus, omistusrakenne, tilintarkastus)
 • käyttöpääoman hallinta
 • rahoituksen saatavuus ja rahoitusehdot
 • kansainvälinen yritysrahoitus
 • Artificial intelligence ja rahoituksen saatavuus

Ulkoinen laskentatoimi ja tilintarkastus

Ulkoisen laskentatoimen osalta keskitymme tuloksen järjestelyyn, kansainvälisiin raportointistandardeihin (IFRS-standardit) ja veroraportointiin. Tilintarkastuksen osalta tarkastelemme erityisesti tilintarkastuksen kysyntään ja vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen. Tutkimuksissamme käsiteltyjä teemoja ovat mm.

 • Tuloksenohjauksen yhteys corporate governance – näkökulmiin
 • Tuloksenohjauksen, osingonjaon ja verotuksen välinen yhteys
 • Cost / benefit – näkokulma IFRS standardeihin
 • Tilintarkastuksen laatu, vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntä (hallituksen kokoonpano, omistajuus ja tilintarkastajan sukupuoli).
 • Tilintarkastuksen yhteys tilinpäätösraportointiin ja veroraportointiin
 • Tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat (key audit matters)
 • Kuntatilintarkastuksen nykytila ja kehitystarpeet

Johdon laskentatoimi

Johdon laskentatoimen tutkimus liittyy Itä-Suomen yliopiston strategisesti merkittävien tutkimusyhteisöjen (Research Communities) aiheisiin, mm. terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä kiertotaloudessa. Menetelmällisesti teemme sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksen keskeisiä osa-alueita ovat mm. johdon laskentatoimen käytännöt ja muutos; suoritusmittaus ja kannattavuus; sekä kuntatutkimus ja laskentatoimen tietojärjestelmät. Käytännön tutkimuskohteitamme ovat tällä hetkellä mm.:

 • Suoritusmittariston rooli liikkeenjohdon ohjauksessa
 • Kuntaraportointi, erityisesti arviointikertomukset
 • SOTE-yrittäjyys, kannattavuus ja yritysetiikka
 • Laskentatoimen tietojärjestelmät päätöksenteon tukena

Edellisten lisäksi teemme tutkimusta liittyen oppimiseen laskentatoimen ja rahoituksen kontekstissa.

 

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Jan Nokkala
  Jan Nokkala

Yhteistyökumppanit

Julkaisut