Tarkenna hakuasi

Laskentatoimi ja rahoitus profiilikuva

Laskentatoimi ja rahoitus

Tutkimusryhmä
01.01.2019 -
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoitus

Teemme rahoitustutkimusta liittyen yritysrahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin. Yritysrahoituksen osalta tutkimus keskittyy pk-yritysrahoitukseen liittyviin kysymyksiin. Rahoitusmarkkinatutkimuksessa tarkastelemme markkinatehokkuutta ja rahoituslaitoksia. Tutkimuksissamme käsiteltyjä teemoja ovat mm.

 • corporate governance (hallitus, omistusrakenne, tilintarkastus)
 • käyttöpääoman hallinta
 • rahoituksen saatavuus ja rahoitusehdot
 • kansainvälinen yritysrahoitus
 • Artificial intelligence ja rahoituksen saatavuus

Ulkoinen laskentatoimi ja tilintarkastus

Ulkoisen laskentatoimen osalta keskitymme tuloksen järjestelyyn, kansainvälisiin raportointistandardeihin (IFRS-standardit) ja veroraportointiin. Tilintarkastuksen osalta tarkastelemme erityisesti tilintarkastuksen kysyntään ja vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen. Tutkimuksissamme käsiteltyjä teemoja ovat mm.

 • Tuloksenohjauksen yhteys corporate governance – näkökulmiin
 • Tuloksenohjauksen, osingonjaon ja verotuksen välinen yhteys
 • Cost / benefit – näkokulma IFRS standardeihin
 • Tilintarkastuksen laatu, vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntä (hallituksen kokoonpano, omistajuus ja tilintarkastajan sukupuoli).
 • Tilintarkastuksen yhteys tilinpäätösraportointiin ja veroraportointiin
 • Tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat (key audit matters)
 • Kuntatilintarkastuksen nykytila ja kehitystarpeet

Johdon laskentatoimi

Johdon laskentatoimen tutkimus liittyy Itä-Suomen yliopiston strategisesti merkittävien tutkimusyhteisöjen (Research Communities) aiheisiin, mm. terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä kiertotaloudessa. Menetelmällisesti teemme sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksen keskeisiä osa-alueita ovat mm. johdon laskentatoimen käytännöt ja muutos; suoritusmittaus ja kannattavuus; sekä kuntatutkimus ja laskentatoimen tietojärjestelmät. Käytännön tutkimuskohteitamme ovat tällä hetkellä mm.:

 • Suoritusmittariston rooli liikkeenjohdon ohjauksessa
 • Kuntaraportointi, erityisesti arviointikertomukset
 • SOTE-yrittäjyys, kannattavuus ja yritysetiikka
 • Laskentatoimen tietojärjestelmät päätöksenteon tukena

Edellisten lisäksi teemme tutkimusta liittyen oppimiseen laskentatoimen ja rahoituksen kontekstissa.

 

Yhteistyö

Avainsanat

Julkaisut

9 kappaletta