Luottamus organisaatioissa

01.08.2009 -

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän johtaja professori emerita Taina Savolainen

Tutkimuskohteena on luottamuksen kehittyminen ja prosessit työpaikoilla, erilaisten organisaatioiden sisäisissä yhteistyösuhteissa. Tutkimusryhmä keskittyy siihen, miten luottamus syntyy, rakentuu, säilyy, heikkenee, rikkoutuu sekä miten se palautuu tai korjataan eri tasoilla. Pääosin laadullisin menetelmin sovelletaan uutta lupaavaa prosessi-lähestymistapaa luottamuksen tutkimiseen.

Ryhmän kuvaus

Ryhmän tutkimuksen kohteena on luottamuksen kehittyminen ja prosessit työpaikoilla, erilaisten organisaatioiden pääosin sisäisissä yhteistyösuhteissa kuten esimies-alaissuhteissa. Tutkimusryhmä keskittyy tarkemmin siihen, miten luottamus syntyy, rakentuu, säilyy, heikkenee, rikkoutuu sekä miten se palautuu tai korjataan. Luottamusta analysoidaan eri tasoilla: yksilö-, kahdenvälisellä, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Tutkimuksen laadulliset aineistot perustuvat erilaisten toimijoiden käsityksiin ja kokemuksiin luottamuksesta työpaikoilla, sen edellytyksistä sekä luottamusvajeen seurauksista, esim. epäluottamuksen ilmentymisestä sekä luottamusrikkojen ja palauttamisen kokemuksista. Tutkimus hyödyntää pääosin laadullisia joskin myös kvantitatiivisia menetelmiä. Uutena tutkimusalueella sovelletaan lupaavaa prosessi-lähestymistapaa luottamuksen tutkimiseen. Tutkimusta tehdään erilaisissa organisaatio- ja toimintaympäristöissä, (pk-yritykset, nonprofit, kolmas sektori, palveluliiketoiminta, monikulttuurinen ja kansainvälinen ympäristö). Ryhmä on kasainvälinen, ja tutkimus myös verkottuu useisiin alan tutkimusverkostoihin.

Ryhmän sivut

Videot

Kun luottamus työpaikoilla rapautuu

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2009 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Palmira Lopez-Fresno, Spanish Association for Quality
  Palmira Lopez-Fresno, Spanish Association for Quality correo@palmiralopezfresno.com
 • Elina Ivakko
  Elina Ivakko
 • Jaana Salmi
  Jaana Salmi
 • Asko Kinnunen
  Asko Kinnunen
 • Satu Mättö
  Satu Mättö
 • Mikko Laitinen
  Mikko Laitinen
 • Pirjo Vesa
  Pirjo Vesa

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut

Tiedostot