Metsäbiotalouden yritysten alueellisen kilpailukyvyn systemaattinen rakentaminen

Päättynyt. 01.06.2020 - 31.12.2020

Tutkimusryhmä

Hankkeessa selvitetään metsäbiotalouden toimintaympäristön relevantteja kilpailukykytekijöitä

Tässä hankkeessa selvitetään alueellisten metsäbiotalouden toimintaympäristöjen kilpailukykytekijöitä ja keskeisiä muutosvoimia kirjallisuusselvityksen, kyselytutkimuksen, haastattelujen ja asiantuntija-/sidosryhmäseminaarin avulla. Lisäksi tehdään benchmarking-vierailu Ruotsiin Värmlandin alueelle ja siellä Paper Province Allianceen. Vierailun tavoitteena on tutustua alueen keinoihin rakentaa alueellista yhteistyötä ja sitä kautta alueen kilpailukykyä organisoidun klusteritoiminnan avulla.
Saadut tiedot kootaan raporttiin, jonka tietojen avulla alueelliset kehittäjäorganisaatiot saavat nykyistä jäsentyneempää tietoa toisaalta niistä tekijöistä, joiden varaan alueen metsäbiotalouden vetovoimaisuutta voidaan rakentaa, ja toisaalta niistä tekijöistä, joihin kehittämistoimenpiteitä kannattaa erityisesti kohdentaa. Hankkeen lopuksi järjestetään julkinen loppuseminaari, jossa käydään läpi tutkimuksessa saatuja tietoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.