Mobilisoiva Populismi

Tutkimusryhmä

Populistipuolueet ovat menestyneet Suomessa ja Euroopassa kuten myös muualla maailmassa. Poliittisen suosion seurauksena myös tieteellinen yhteisö on kiinnostunut populismista tuottaen monipuolista tutkimustietoa sen syistä ja seurauksista. Tämän innoittamana haluamme rakentaa sosiaalipsykologista lähestymistapaa populismin ymmärtämiseen.

Tässä hankkeessa populismia lähestytään mobilisoivana viestintänä. Tutkimme, miten populistinen viesti houkuttelee kannattajiaan herättämällä heissä mielikuvia ja tunteita sekä rakentamalla identiteettejä. Tarkastelemme ilmiötä neljässä Euroopan maassa: Suomessa, Sveitsissä, Ranskassa ja Kreikassa. Tutkimme populistisen retoriikan muodostumista ja leviämistä hybridimediassa ja sitä, miten se vastaanotetaan kansalaisten keskuudessa – miten se rakentuu kannattajien ja vastustajien välisessä dialogissa ja polarisoi yhteiskunnallista keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia tutkimusaineistoja: haastatteluaineistoa, uutisia, liikkuvaa kuvaa, blogeja ja verkkokeskusteluja erilaisilla perinteisen ja sosiaalisen median alustoilla.
Ryhmän sivut

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Katarina Pettersson
    Katarina Pettersson katarina.pettersson@helsinki.fi

Yhteistyökumppanit