Tarkenna hakuasi

Nanolääkkeiden yhteissuunnittelu profiilikuva

Nanolääkkeiden yhteissuunnittelu

Tutkimusryhmä
01.01.2024 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Nanolääkkeiden yhteissuunnitteluryhmä (Co-Designed Nanomedicines, CODENAME) suunnittelee lääkkeensaattomenetelmiä haasteellisiin lääkinnällisiin tarpeisiin. Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja tietyille taudeille tai lääkeaineen kuljetusongelmille. Tutkimuskohteemme on nanolääkinnän teknologioissa, koska niillä on lukuisia etuja lääkejakautumisen, kohdennetun terapian ja lääkkeensaattomenetelmien muokkaamisen kannalta. Meidän suunnitteluprosessimme useita näkökulmia ottaen huomioon tehokkuuden ja turvallisuuden lisäksi myös kuvantamisen työkalut ja terapioiden soveltuvuuden kliiniseen käyttöön ja lääketeollisuuteen.

Yhteissuunnittelun konsepti liittyy laajaan ja toisiaan täydentävään tutkijajoukkomme asiantuntijuuteen. Selvitämme kaikki haasteemme kokonaisena yksikkönä hyödyntäen jäseniemme osaamista. Lisäksi kutsumme yhteistyökumppaneitamme osallistumaan aktiivisesti suunnitteluprosessiin ja ratkaisemaan heidän tapauskohtaisia lääkkeensaaton ongelmia.

Tutkimuksen merkitys
Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, vakavimmat terapeuttiset tarpeet tarvitsevat kohteeseen täsmällisiä lääkkeensaattomenetelmiä. Esimerkiksi biologiset lääkeaineet ovat alati tärkeämpi lääkeaineiden joukko, ja niiden tehokas kuljetus oikeaan vaikutuskohteeseen on ensisijaista. Nanokokoiset kuljetusmenetelmät ovat hyvä vaihtoehto biologisten lääkeaineiden suojaamiseen ja kohdentamiseen.

Tutkimuksemme on erityisesti painottunut syöpälääkintään ja silmätauteihin. Molemmilla on tehottoman lääkkeenkuljetuksen pullonkaula terapiassa. Parannettu turvallisuus vähemmillä haittavaikutuksilla, mutta tehokkaalla lääkevaikutuksella, parantaa lukuisten syöpäpotilaiden elämänlaatua. Toisaalta, vaikkakin eivät ole aina hengenvaarallisia, silmäsairaudet ovat alati yleisempiä vanhenevassa väestössä. Silmän suojattu luonne elimenä on mielenkiintoinen haaste lääkkeensaatolle.

CODENAME ryhmän pääasialliset tutkimusalat ovat:

  • Nanopartikkelit: lipidinanopartikkelit, liposomit, melaniinin nanopartikkelit
  • Lääkekohdennus melaniiniin
  • Silmä- ja syöpähoidot
  • Peptidipohjainen kohdennus
  • Viivakoodatut lääkkeensaattomenetelmät
  • Signaaliin reagoivat lääkkeenvapautusmenetelmät, esim. valon avulla
  • Tietokonesimulaatiot

Projektit

Yhteistyö

Avainsanat

Julkaisut

20 kappaletta