Tarkenna hakuasi

Nuorisopsykiatria profiilikuva

Nuorisopsykiatria

Tutkimusryhmä
01.01.2017 -
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Nuorisopsykiatrian klinikan tutkimuksen tavoitteet

Olemme kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja siitä, kuinka nämä tasot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tutkimme myös nuorten päihteiden käyttöä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Teemme yhteistyötä muun muassa KYS:in psykiatrian, radiologian ja kliinisen fysiologian laitosten, UEF:in kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, Oslon yliopiston ja THL:n kanssa. Toimimme yhteistyössä kansallisen Neurokeskuksen kanssa.

Haluaisitko työskennellä kanssamme?

Tutkimusryhmässämme on ajoittain avoimia paikkoja opinnäytetyön, väitöskirjan tai post doc -tutkimuksen tekoon meneillään olevien tutkimusprojektien aiheista. Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään meillä, tai haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, ota yhteyttä Tommiin (tommi.tolmunen (at) kuh.fi).

Ajankohtaista

Projektit

Yhteistyö

Väitöskirjatutkijat

 • Mielenkiinnon kohteet tutkimuksessa
  Väitöskirjatutkimukseni ”systeemiset aineenvaihdunnan muutokset psykiatrisissa sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla” käsittelee aineenvaihdunnallisia muutoksia episodisen ja kroonisen masennuksen välillä, sekä traumaattisten elämäntapahtumien ja prodromaalisten psykoottisten oireiden yhteyttä aineenvaihdunnallisiin muutoksiin. Aineenvaihdunnantuotteiden konsentraatiot analysoidaan potilaiden seeruminäytteistä massaspektrometrialla.

  Lisäksi olen kiinnostunut aivojen konnektiivisuudesta, kognitiosta, aivokuvantamisesta magnetoenkefalografian (MEG) ja toiminnallisen magneettiresonanssikuvantamisen (fMRI) avulla, sekä transkraniaalisesta magneettistimulaatiosta (TMS).

  Muita mielenkiinnon kohteita
  Tieteen lisäksi olen kiinnostunut taiteista, musiikista ja urheilusta. / UEFconnect, ResearchGate

 • Mielenkiinnon kohteet tutkimuksessa
  Tutkin resilienssin, psykologisen joustamattomuuden ja masennuksen välisiä yhteyksiä nuorissa avohoitopotilaissa. Olen erityisen kiinnostunut yleisistä psykologisista prosesseista psykiatristen sairauksien takana.

  Muita mielenkiinnon kohteita
  Muita kiinnostuksen kohteitani vapaa-ajallani ovat urheilu, lukeminen ja kulttuuritapahtumat. Nautin erityisesti klassisen musiikin konserteista.

 • Mielenkiinnon kohteet tutkimuksessa
  Väitöskirjani käsittelee kiusaamista, ja sen pitkäaikaisia fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkastellaan kiusaamiskokemusten ja terveyspalveluiden tarpeen välistä yhteyttä nuorissa. Tutkimukseni tavoitteena on vähentää kiusaamista nuorten keskuudessa, ja lieventää siihen liittyviä negatiivisia terveysvaikutuksia. Kiusaamisen terveysvaikutusten lisäksi olen ylipäänsä kiinnostunut nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Muita mielenkiinnon kohteita
  Rakastan lukemista, musiikinkuuntelua ja ruoanlaittoa vapaa-ajallani. Lempiharrastuksiani ovat matkustaminen ja tanssi.

  Valikoidut julkaisut

  Manisha Hamal, Virve Kekkonen, Siiri-Liisi Kraav, Petri Kivimäki, Marja-Liisa Rissanen, Jukka Hintikka & Tommi Tolmunen (2023) Depression and dissociation mediate the association between bullying victimization and self-cutting, Nordic Journal of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2023.2222698

  Hamal, M. (2022, November 9-12). “Self-cutting in bullying victimized adolescents is mediated by depression and dissociation” (session 9). European Public Health Conference. Berlin, Germany, November 2022. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac129.612

  Subedi S, Hamal M, Kaphle HP. Sexual harassment in the hospital: are nurses safe? Int J Health Sci Res. 2013;3(6):41-47. http://www.scopemed.org/?mno=42131

  Hamal M, Susma KC. Hygiene, health problems and socio-cultural practices: What school girls do during menstruation? Int J Health Sci Res.2014;4(4):28-33. http://www.scopemed.org/?mno=15851.

  Hamal M, Neupane S, Rimpela A. Risk factors of cyberbullying and its association with perceived health among Finnish adolescents. Submitted for publication in international journal ’Vulnerable Children and Youth Studies’. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102174


  Linkedin
  , ResearchGate, Sähköposti: hamal.manisha07 (at) gmail.com

 • Mielenkiinnon kohteet tutkimuksessa
  Väitöskirjani, ”Pitkäaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset neurofysiologiseen toimintaan nuorissa” keskittyy siihen, miten 10 vuoden alkoholinkäyttön nuoruudesta ja nuoreen aikuisuuteen vaikuttaa kehittyviin aivoihin, erityisesti niiden neuropsykologiseen ja – fysiologiseen toimintaan. Fysiologista toimintaa tutkitaan noninvasiivisella menetelmällä TMS-EEG:llä (transkraniaalinen magneettistimulaatio yhdistettynä aivosähkökäyrätutkimuseen).

  Lisäksi, tutkimukseni käsittelee GABAergisen (gamma-aminovoihappo) systeemin toiminnan, korteksin aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksissani pyritään syventämään ymmärrystä alkoholin aikaansaamien aivojen muutosten patofysiologiasta, erityisesti kehitykselle tärkeän kehityksellisen herkkyyskauden aikana nuoruudessa.

  Muita mielenkiinnon kohteita
  Vapaa-ajallani espanjanvesikoirani vie minut säännöllisesti kävelyille (ja huolehtii oksitosiinitasoistani). Olen myös innokas tekemään käsitöitä, joskin toisinaan hieman kärsimätön.
  UEFconnect, ResearchGate

 • Mielenkiinnon kohteet tutkimuksessa
  Tämänhetkisessä artikkelissani ”sukupuolen moninaisuus yhteydessä aleksityymisiin ominaisuuksiin nuorissa” tutkitaan liittyykö aleksitymia sukupuolen moninaisuuteen, ja käsitellään myös muita tekijöitä, jotka siihen liittyvät. Tämän artikkelin jälkeen aion jatkaa väitöskirjatutkimuksen parissa psykiatrialla, toivottavasti edelleen jatkaen tutkimusta sukupuoleltaan moninaisissa nuorissa.

  Muita mielenkiinnon kohteita
  Psykiatria ei ole ainut intohimoni, vaikka käytänkin paljon aikaa keskustellessani siitä vertaisteni kanssa. Rakastan matkustamista ja syömistä, ja matkustamista syömisen vuoksi. Nautin pitkistä keskusteluista ystävien kanssa ja yltäkylläisistä aamupaloista. Olen aina pitänyt myös pöllöistä – kaiken kokoisista ja
  muotoisista.

Avainsanat