Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ)

Päättynyt. 01.08.2016 - 31.12.2021

Tutkimusryhmä

PROMEQ tutkii ja kehittää kokonaisvaltaista mallia ja osallistavia menetelmiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä neljän haavoittuvan väestöryhmän, palveluammattilaisten, järjestöjen ja päätöksentekijöiden kanssa.

PROMEQissa terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuus nähdään liittyvän yksilöllisten tekijöiden lisäksi kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin sekä näiden väliseen vuorovaikutukseen. Yleisenä viitekehyksenä toimii WHO:n määritelmä elämänlaadusta ihmisten terveyden ja fyysisen toimintakyvyn, kognition, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä aineellisten elinolojen, palvelujen saatavuuden ja muiden ympäristötekijöiden kokonaisuutena. Keskeinen oletus PROMEQissa on, että näihin voimavaroihin vaikuttamalla voidaan parantaa ihmisten kykyä muuttaa toimintaansa ja elämäntilannettaan niin, että terveys ja hyvinvointi kohentuvat. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata interventio- ja kokeiluasetelmissa vaikuttavia menetelmiä erityisesti näiden neljän tutkimuksen kohteena olevan ryhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja käyttää sosiaalista markkinointia tukemaan myönteisiä muutoksia heidän elintavoissaan ja elämänlaadussaan. Nämä neljä kohderyhmää ovat 1) koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, 2) pitkäaikaistyöttömät, 3) juuri oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat ja 4) paljon sekä sosiaali- että terveyspalveluita tarvitsevat kotona asuvat ikäihmiset. Lisäksi tavoitteena on integroida sosiaali- ja terveyspalvelut tiiviimmin osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimien kokonaisuutta ja julkisen, yksityisen ja vapaaehtoisen sektorin yhteistyötä. Vaikka kohderyhmiksi on valittu edellä mainitut ryhmät, tulokset antavat pohjan hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti lähestyvän väestötason toimintamallin kehittämiseen.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.08.2016 - 31.12.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Tarmo Valkonen, ETLA
  Tarmo Valkonen, ETLA tarmo.valkonen@etla.fi
 • Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto
  Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto pekka.martikainen@helsinki.fi
 • Martti Kulvik, ETLA
  Martti Kulvik, ETLA martti.kulvik@etla.fi
 • Jukka Lassila, ETLA
  Jukka Lassila, ETLA jukka.lassila@etla.fi
 • Janne Mikkonen, ETLA
  Janne Mikkonen, ETLA janne.mikkonen@etla.fi
 • Karoliina Korhonen, Helsingin yliopisto
  Karoliina Korhonen, Helsingin yliopisto karoliina.korhonen@helsinki.fi
 • Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusseura
  Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusseura Sanna.aaltonen@nuorisotutkimus.fi
 • Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura
  Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi
 • Martta Myllylä, Nuorisotutkimusseura
  Martta Myllylä, Nuorisotutkimusseura martta.myllyla@nuorisotutkimus.fi
 • Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto
  Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto mikko.mantysaari@jyu.fi
 • Sami Ylistö, Jyväskylän yliopisto
  Sami Ylistö, Jyväskylän yliopisto sami.ylistö@jyu.fi
 • Kaisa Rikalainen, Jyväskylän yliopisto
  Kaisa Rikalainen, Jyväskylän yliopisto kaisa.rikalainen@jyu.fi
 • Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto
  Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto kati.narhi@jyu.fi
 • Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto
  Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto sirpa.kannasoja@jyu.fi
 • Mari Kivitalo, Jyväskylän yliopisto
  Mari Kivitalo, Jyväskylän yliopisto mari.kivitalo@jyu.fi
 • Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto
  Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi
 • Leena Forma, Tampereen yliopisto
  Leena Forma, Tampereen yliopisto leena.forma@uta.fi
 • Jussi Partanen, Tampereen yliopisto
  Jussi Partanen, Tampereen yliopisto jussi.partanen@uta.fi
 • Antti Syväjärvi, Rovaniemen yliopisto
  Antti Syväjärvi, Rovaniemen yliopisto antti.syvajarvi@ulapland.fi
 • Jaana Leinonen, Rovaniemen yliopisto
  Jaana Leinonen, Rovaniemen yliopisto jaana.leinonen@ulapland.fi
 • Silja Nikula, Rovaniemen yliopisto
  Silja Nikula, Rovaniemen yliopisto silja.nikula@ulapland.fi
 • Eeva Myllylä, Rovaniemen yliopisto
  Eeva Myllylä, Rovaniemen yliopisto eeva-maija.myllyla@ulapland.fi

Yhteistyökumppanit

Julkaisut