Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio - FINE

Tutkimusryhmä

Tutkimusalat: palamisprosessit & nanoteknologia

FINE-laboratorion kaksi päätutkimusaluetta ovat palamisprosessit ja kestävän kehityksen mukaiset materiaalit. Palamisprosessien tutkimuksessa kohteena ovat palamiseen ja korkean lämpötilan prosesseihin liittyvä pienhiukkasten muodostuminen, kemialliset reaktiot ja ikääntyminen. Kestävän kehityksen mukaisten materiaalien tutkimuksen tavoitteena on kehittää materiaaleja, joiden avulla voidaan turvata puhdas ilma ja vesi. Tutkimukseen kuuluu muun muassa materiaalien synteesi ja muokkaus jäteveden käsittelyyn, energiatekniikan sovelluksiin ja hiilidioksidin poistamiseen ja mahdolliseen hyödyntämiseen. Tutkimusaloille yhteisiä kohteita ovat mittaus- ja analyysitekniikoiden kehittäminen, virtausmallinnus sekä pienhiukkasten terveysvaikutukset.

https://sites.uef.fi/fine/

Ryhmän kuvaus

Ryhmän sivut

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit