Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio - FINE

Tutkimusalat: palamisprosessit & nanoteknologia

FINE-laboratorion kaksi päätutkimusaluetta ovat palamisprosessit ja nanoteknologia. Palamisprosessien tutkimuksessa kohteena ovat palamiseen ja korkean lämpötilan prosesseihin liittyvä pienhiukkasten muodostuminen, kemialliset reaktiot ja ikääntyminen. Nanoteknologian tutkimukseen kuuluu esimerkiksi nanomateriaalien synteesi ja muokkaus lääketieteen ja energiatekniikan sovelluksiin. Tutkimusaloille yhteisiä kohteita ovat mittaus- ja analyysitekniikoiden kehittäminen, virtausmallinnus sekä pienhiukkasten terveysvaikutukset.

https://sites.uef.fi/fine/

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF