Tarkenna hakuasi

Pienten kuntien strategiset ja luovat ratkaisut - Pisara profiilikuva

Pienten kuntien strategiset ja luovat ratkaisut - Pisara

Projekti
Päättynyt 01.08.2020 - 28.02.2022
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö

Pienten kuntien strategiset ja luovat ratkaisut - Pisara rahoittajan logo

Johtajat

Tutkimuksen lähtökohtana on shrinking rural area -käsite moniulotteisena ilmiönä. Vähenevän ja ikääntyvän väestön alueilla elinvoiman lisäämistä, uusien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edellytyksiä lähestytään Smart shrinking -ajattelulla. Tutkimuksessa selvitetään mm. sitä, ovatko kuntien strategiat ja toimet perinteisiä (esimerkiksi yritysten ja uusien asukkaiden alueelle houkuttelu, palveluiden säilyttäminen), sopeuttavia (esimerkiksi palvelujen ja infrastruktuurin supistaminen) vai innovatiivisia (esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen, uudenlaiset palvelut).

Väestömuutokset luovat paineita resurssien tehokkaammalle käytölle ja palvelujen uudelleen organisoinnille. On tärkeää, että kunnissa kyetään hallitsemaan muutosta ja etsimään uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa tutkitaan palveluinnovaatioiden syntyä, leviämistä ja käyttöönottoa. Innovaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa uutta tapaa tuottaa palveluja esimerkiksi hyödyntämällä kuntien yhteistyötä, kumppanuuksia tai digitalisaatiota.

Hankkeen ydinajatuksena on tutkia maaseutualueita edustavien kuntien strategioita sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Käynnissä oleva sote-uudistus ei välttämättä ratkaise maaseutualueiden ikääntyvän väestön kasvavia palvelutarpeita. Kysymme, onko kuntien sopeutuminen muutoksiin älykästä, luoko se hyvinvointia ja perustan hyvälle elämälle.

Hanketta rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Ajankohtaista

Esitys Maaseutupolitiikan neuvoston hanketreffeillä

Avainsanat