Tarkenna hakuasi

PUHTI - Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla profiilikuva

PUHTI - Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla

Projekti
Päättynyt 01.08.2018 - 31.03.2021
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan ELY-keskus Maaseuturahasto

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen taustalla ovat yhtäältä uhka maaseudun tyhjenemisestä ja elinvoimaisuuden katoamisesta ja toisaalla mahdollisuudet, joita rakenteelliset uudistukset mahdollistavat. Hanke pyrkii löytämään ennakoivia ja innovatiivisia ratkaisuja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudun taloudellista kestävyyttä, elinolojen houkuttelevuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä lisätä maaseutualueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta erilaisilla yhteistyö- ja koulutusinterventioilla, joissa kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä luodaan alueille uutta elinvoimaisuutta. Hankkeen tuloksena on yhteisöllisen yrittäjyyden edistäminen maaseudulla: toimivien liiketoimintamallien identifiointi ja jalostaminen, maaseudun yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuustoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen sekä maaseudun toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen uusien yhteistyömuotojen rakentamiseksi. Toimintakenttänä hankkeessa on koko maakunta pois lukien Joensuun keskustan alue.

HANKKEEN TOIMENPITEET

Hanke koostuu kolmesta toisiaan läpileikkaavasta ja tukevasta toimenpidekokonaisuudesta.

1. Kehittyvien yritystoiminnan muotojen ja kunta- kumppanuuksien tunnistaminen maaseudun elinvoiman lähteenä. Tuloksia ja hyviksi käytännöiksi todettuja innovatiivisia toimintamalleja hyödynnetään ja jatkotyöstetään hankkeen muissa toimenpidekokonaisuuksissa.

2. Innostaminen ja yhteisöllisyys. Yhteisölliseen yrittäjyyteen liittyvän verkoston ja osaamisen edistäminen ja vahvistaminen. Kokonaisuudessa kehitetään ja rakennetaan uusi erityisesti yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja osuuskuntatoimintaan erikoistunut neuvontaverkosto ja vahvistetaan sen tarvitsemaa tuki- ohjaus- ja neuvonta osaamista.

3. Maaseudun elinkeinojen ja palvelutuotannon kehittäminen osana maaseudun elinvoimaisuutta. Kokonaisuudessa on kolme osiota: a) alueellisen verkostomuotoisen avoimen innovaatioalustan yhteiskehittäminen ja kokeilu b) uusien ideoiden työstäminen ideatyöpajoissa ja hautomoissa c) uusien ja kestävien liiketoimintamallien käyttöönoton tukeminen maakunnassa ja benchmarking-toiminta.

Yhteistyö

Tilastomyllyt

PUHTI-tilastomylly 1/2019 Maaseutu- ja kaupunkialueiden väestö Pohjois-Karjalassa

Puhti_tilastomylly_1.pdf

PUHTI-tilastomylly 2/2019 Missä lampaanlihaa tuotetaan Suomessa? (Pääsiäismylly)

Puhti-tilastomylly_2.pdf

PUHTI-tilastomylly 3/2019 Työmatkat Pohjois-Karjalassa

Puhti_tilastomylly_3.pdf

PUHTI-tilastomylly 4/2019 Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa

Puhti_tilastomylly_4.pdf

PUHTI-tilastomylly 5/2019 Kesämökit ja matkailijat Pohjois-Karjalassa

Puhti_tilastomylly_5.pdf

PUHTI-tilastomylly 6/2019 Marjan- ja hedelmänviljely avomaalla Pohjois-Karjalassa

Puhti-tilastomylly_-6.pdf

PUHTI-tilastomylly 7/2019 Vapaa-ajankalastus Suomessa ja Itä-Suomessa

Puhti_tilastomylly_7.pdf

Puhti tilastomylly 8/2020 Onko älykäs sopeutuminen avain elinvoimaan, kun väki vähenee ja vanhenee?

Puhti_tilastomylly_8.pdf

PUHTI-tilastomylly 9, 2020 Muuttajat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä

Puhti_tilastomylly_9.pdf

PUHTI-tilastomylly 10 Kuntavaalit

PUHTI-tilastomylly-10-Kuntavaalit.pdf

Politiikkasuositukset

Puhti-hankkeen politiikkasuositukset

 Puhti_politiikkasuositukset1_2019.pdf

Avainsanat