Tarkenna hakuasi

Puu-TKI investointihanke profiilikuva

Puu-TKI investointihanke

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2024
Kemian laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Puu-TKI investointihanke rahoittajan logo Puu-TKI investointihanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Luonnovarakeskus.

Yhteyshenkilöt

Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä puunjalostuksen alalla on viime vuosien aikana kehitetty mm. lisäämällä systemaattista tiedonvaihtoa, kehittämällä yhteisiä infrastruktuureja ja kehittämispalveluita, sekä rakentamalla tietopohjaa yhteisesti toteutettaville yrityshankkeille ja yrityksiä palveleville testauspalveluille. Erilaisia puualaa palvelevia kokonaisuuksia on saatu kehitettyä merkittävästi ja alueen toimijoilla (UEF, Karelia, Luke) on yhteinen woodjoensuu.fi verkkosivusto, jonka kautta tutkimusten, tapahtumien ja palveluiden markkinointi sujuu verrattain hyvin. Yritysten kanssa toimittaessa on kuitenkin tunnistettu haasteita, joihin vastaaminen edellyttää jo luotujen mallien kehittämistä sekä uusien kyvykkyyksien rakentamista. Tämä edellyttää sekä investointeja laitekantaan kuten myös demotoiminnan keskittämistä aikaisempaa enemmän mittauskokonaisuuksien tarjoamiseen, sillä harva teollinen ongelma tai muu tarve ratkeaa yksittäistä laitetta käyttämällä.

Puu-TKI-hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa puualan yrityksiä palvelevia kehityspalveluita ja edistetään etenkin PK-yritysten tuotteiden kansainvälistä tunnettuutta. Hankeparin investointiosiossa päivitetään tutkimus- ja demolaitteita 1) puun pitkäaikaiskestävyyden ja uusien puutuotteiden osalta, 2) biomassan energiajalosteiden jalostuksen sekä 3) jätemateriaalien, kuten muovia sisältävien rakennusjätteiden, kierrätyksen osalta.

Investointihankeessa edistetään yritysyhteistyön syntymistä päivittämällä hanketoimijoiden laitekantaa mahdollistamaan suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ja entistä parempia julkisia TKI-palveluita.

Hankkeen tavoitteena on alueen TKI-toimijoiden laiteresurssien jakaminen, käyttöasteen nosto ja nykyistä kiinteämmän yhteistyön rakentaminen käytänteitä ja viestintää kehittämällä. Hankkeen tuloksena useat alueen yritykset aloittavat tuotekehitysyhteistyön Itä-Suomen yliopiston, Karelia Ammattikorkeakoulun ja/tai Luonnonvarakeskuksen kanssa ja tästä yhteistyöstä syntyy molemminpuolista kilpailuetua ja tiedonvaihtoa.