Tarkenna hakuasi

Puu-TKI kehittämishanke profiilikuva

Puu-TKI kehittämishanke

Projekti
01.01.2023 - 30.06.2025
Kemian laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Puu-TKI kehittämishanke rahoittajan logo Puu-TKI kehittämishanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Luonnonvarakeskus.

Yhteyshenkilöt

Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä puunjalostuksen alalla on viime vuosien aikana kehitetty mm. lisäämällä systemaattista tiedonvaihtoa, kehittämällä yhteisiä infrastruktuureja ja kehittämispalveluita, sekä rakentamalla tietopohjaa yhteisesti toteutettaville yrityshankkeille ja yrityksiä palveleville testauspalveluille. Erilaisia puualaa palvelevia kokonaisuuksia on saatu kehitettyä merkittävästi ja alueen toimijoilla (UEF, Karelia, Luke) on yhteinen woodjoensuu.fi verkkosivusto, jonka kautta tutkimusten, tapahtumien ja palveluiden markkinointi sujuu verrattain hyvin. Yritysten kanssa toimittaessa on kuitenkin tunnistettu haasteita, joihin vastaaminen edellyttää jo luotujen mallien kehittämistä sekä uusien kyvykkyyksien rakentamista. Tämä edellyttää sekä investointeja laitekantaan kuten myös demotoiminnan keskittämistä aikaisempaa enemmän mittauskokonaisuuksien tarjoamiseen, sillä harva teollinen ongelma tai muu tarve ratkeaa yksittäistä laitetta käyttämällä.

Puu-TKI-hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa puualan yrityksiä palvelevia kehityspalveluita ja edistetään etenkin PK-yritysten tuotteiden kansainvälistä tunnettuutta. Hankeparin investointiosiossa päivitetään tutkimus- ja demolaitteita 1) puun pitkäaikaiskestävyyden ja uusien puutuotteiden osalta, 2) biomassan energiajalosteiden jalostuksen sekä 3) jätemateriaalien, kuten muovia sisältävien rakennusjätteiden, kierrätyksen osalta.

Kehittämishanke-osiossa edistetään yritysyhteistyön syntymistä julkisin demonstraatioin ja palveluita markkinoimalla, sekä aktivoimalla alueellista yritysyhteistyötä Pohjois-Karjalan PK-yritysten yhteisen messunäyttelyn avulla. Yhteisesti toteutettu ja useiden eri toimijoiden tarjontaa esittelevä messuosasto kiertää hankkeen aikana keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia tapahtumia. Osaston yhteydessä viestitään yrityksille myös alueella hyödynnettävissä olevasta tutkimusinfrasta, tutkimuslaitosten palveluista ja kehittämishankkeesta. Yrityksille tarjotaan myös matalan kynnyksen mahdollisuutta päästä käyttämään tutkimuslaitosten laitteita omassa kehitystyössään ja tämä tehostaa myös jo olemassa olevan tutkimusinfran käyttöä. Alueen TKI-infrojen yhteiskäyttöä kehitetään yhteistyössä GreenHub-verkoston kehittämishankkeen kanssa, jossa Business Joensuulla on keskeinen rooli.

Hankkeen tavoitteena on alueen TKI-toimijoiden laiteresurssien jakaminen, käyttöasteen nosto ja nykyistä kiinteämmän yhteistyön rakentaminen käytänteitä ja viestintää kehittämällä. Hankkeen tuloksena useat alueen yritykset aloittavat tuotekehitysyhteistyön Itä-Suomen yliopiston, Karelia-Ammattikorkeakoulun ja/tai Luonnonvarakeskuksen kanssa, ja tästä yhteistyöstä syntyy molemminpuolista kilpailuetua ja tiedonvaihtoa.