Puut Lähellämme

31.03.2023 - 31.03.2023

Tutkimusryhmä

”Puut Lähellämme” -hanke tutkii ihmisille tärkeitä puuyksilöitä. Hankkeessa selvitetään millaisia yhteyksiä ihmiset solmivat puihin ja kuinka puut koetaan osana jokapäiväistä arkea yksilöllisellä ja kulttuurisella tasolla.

”Puut Lähellämme” on Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden laitoksen monitieteinen tutkimus, jota on toteuttamassa metsätieteen, kulttuuriantropologian ja kirjallisuuden tutkijoita sekä äänitaiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia. Hanke on käynnissä 2019–2023. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.
Tutkimus toteutetaan Suomessa ja Hollannissa. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa ovat Turun Yliopisto sekä Wageningenin yliopisto Hollannissa.