Tarkenna hakuasi

Puut Lähellämme profiilikuva

Puut Lähellämme

Projekti
Päättynyt 31.12.2023 - 31.12.2023
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Puut Lähellämme rahoittajan logo

Puut lähellämme -hanke on Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden laitoksen monitieteinen tutkimus, jota on toteuttamassa metsätieteen, kulttuuriantropologian ja kirjallisuuden tutkijoita sekä äänitaiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia. Hanke on käynnissä 2019-2023. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa ovat myös Turun Yliopisto sekä Wageningenin yliopisto Hollannissa.

Johtajat

Millaisia ovat suomalaisten puusuhteet? Mikä puu ketäkin viehättää ja miksi? Voiko puulla olla tunnearvoa? Voiko puihin kiintyä? Miten hoidamme meille tärkeitä puita?

Puut lähellämme -hanke kerää tietoa suomalaisille tärkeistä puista. Tutkimuksessa selvitetään puusuhteiden taustatekijöitä ja puiden kanssa elämisen tapoja. Monitieteinen tiedettä ja taidetta yhdistävä hanke tutkii ihmisille tärkeitä puuyksilöitä. Hankkeessa selvitetään millaisia yhteyksiä ihmiset solmivat puihin ja kuinka puut koetaan osana jokapäiväistä arkea yksilöllisellä ja kulttuurisella tasolla.

Kiintymys puihin on kulttuurinen ilmiö, joka näkyy esimerkiksi kaunokirjallisuudessa. Tutkimuksessamme tämän päivän yksilölliset puusuhteet liitetään  niiden kulttuurihistorialliseen taustaan.

Puusuhteisiin liittyy aina myös tunteita ja kokemusmaailma, jotka välittyvät parhaiten taiteen avulla. Suhde omaan lempipuuhun tehdään hankkeessa näkyväksi itse otetuin ja valokuvataiteilijan ottamin valokuvin. Tutkimme puiden omalaatuisuutta myös äänitaiteen menetelmin.

Tutkimustieto lisää kulttuurista ymmärrystä puiden merkityksistä ihmisille. Tiedosta voi olla hyötyä myös kaupunkisuunnittelussa, viheralueiden hoidossa ja metsäsuunnittelussa.

 

Ajankohtaista

Yhteistyö

Avainsanat