Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.

Päätutkimusalueemme on ravitsemusepidemiologia, joka tutkii ravitsemustekijöiden yhteyksiä sairauksien riskiin isoissa väestöaineistoissa. Tutkimusaineistonamme on Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT), yksi kattavimmin tutkituista väestöaineistoista maailmassa. Lisäksi teemme kliinisiä kokeita, kuten Finnish Vitamin D Trial (FIND), joka on viisivuotinen tutkimus D-vitamiinin vaikutuksista sairauksien ehkäisyssä. Olemme mukana myös Kuopion syntymäkohorttitutkimuksessa, jossa tutkitaan raskaudenajan altisteiden ja perimän vaikutuksia syntyvän lapsen ja äidin terveyteen. Koska ravintotiedon keruu, tallennus ja laskeminen on isoissa aineistoissa aikaa vievää ja kallista, olemme myös kehittäneet internet-pohjaisen ja automatisoidun frekvenssikyselyn suurten aineistojen käyttöön.