Saimaa Skill Share Lab, esiselvityshanke profiilikuva

Saimaa Skill Share Lab, esiselvityshanke

Projekti
Päättynyt 01.08.2022 - 30.06.2023
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon maakuntaliitto

Saimaa Skill Share Lab, esiselvityshanke rahoittajan logo Saimaa Skill Share Lab, esiselvityshanke rahoittajan logo Saimaa Skill Share Lab, esiselvityshanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Saimaa Skill Share Lab -esiselvityshankkeen tavoitteena on edesauttaa koronasta kärsineiden luovien alojen elpymistä ja uusien ansaintamallien kehittämistä maakuntarajat ja toimialarajat ylittävän osaamisen kehittämistä tukevan ohjelman luomisen ja yhteistyön kautta huomioiden laajan yhteistyöverkoston mahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteet ovat
1. Kartoittaa Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien nykytilanne luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden hankkeiden, osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan suhteen Saimaa Skill Share Labin tarvepohjaiselle jatkokehittämiselle.
2. Kartoittaa alueen kulttuurialan ja luovien alojen toimijat sekä niihin linkittyvien toimialojen keskeiset yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat sekä alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset verkoston ja toimiala- ja maakuntarajat ylittävän yhteistyön ja yhteiskehittämisen pohjaksi. Tavoitteena on luoda yhteistyömalli, jossa on jo valmiina alueen toimijoita,mutta joka aktiivisesti toivottaa kaikki uudetkin toimijat mukaan.
3. Luoda jalkauttamis-, toteutus- ja tiedotussuunnitelma Saimaa Skill Share Lab toiminnalle tavoitteineen ja checkpointeineen huomioiden myös Saimaa European Region of Gastronomy 2024 kokonaisuuden tarpeet osaamisen kehittämisen suhteen.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kolmessa työpaketissa, jotka ovat
Työpaketti 1. Nykytilakartoitukset
Työpaketti 2. Verkostoitumistyöpajat
Työpaketti 3. Jalkauttamis- ja toimenpidesuunnitelma Saimaa Skill Share Labille

Avainsanat