Tarkenna hakuasi

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät (SVVT) tutkimus, ravitsemusosio profiilikuva

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät (SVVT) tutkimus, ravitsemusosio

Projekti
01.01.1996 - 31.12.2030
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT, Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) on prospektiivinen väestöpohjainen kohorttitutkimus, joka selvittää sydän- ja verisuonisairauksien ja muiden kroonisten kansansairauksien riskitekijöitä. Kohortti on satunnaisotos Kuopion ja sen lähikuntien asukkaista. Alkumittaukset tehtiin vuosina 1984-1989 ja niihin osallistui tutkimusotoksen 3 235 miehestä 2 682 miestä (82,9 %), iältään 42, 48, 54 tai 60 vuotta. Tutkimukseen otettiin mukaan sen 11-vuotisseurannassa noin 900 naista. Aineisto on yhdistetty kansallisiin rekistereihin, joista saadaan tiedot mm. tutkittavien sairastumisista ja lääkkeiden käytöstä.

Tutkimuksesta on julkaistu yli 350 tieteellistä artikkelia ja yli 30 väitöskirjaa. Tutkimus on kansainvälisesti poikkeuksellisen tarkasti tutkittu: tutkimuksen alusta on olemassa n. 30 000 muuttujaa tutkittavien ravitsemuksesta, terveydentilasta, perintötekijöistä ja niiden markkereista.

Ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti on selvitetty neljän päivän ruokapäiväkirjanpidon avulla tutkimuksen alussa ja sen 11-vuotisseurannassa ja ruokafrekvenssikyselyllä hankkeen 4-vuotisseurannassa.

SVVT–tutkimuksella on Kuopion korkeakoulun eettisen työryhmän puoltava lausunto ja tutkittavat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen ravitsemustutkimusosuus on myös rekisteröity Clinicaltrials.gov-sivustolle (Clinicaltrials.gov).

Ajankohtaista

Avainsanat

Julkaisut

170 kappaletta