Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä yhdistää innovatiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon kehittämistarpeet ja tutkimuskohteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta määritellään toiminnan, toimijoiden ja toimintamenetelmien muodostaman kokonaisuuden tiedon hallinnaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa niin julkisten, yksityisten kuin järjestöjen toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tarkastelun neljä keskeistä käsitettä ovat tieto, toiminta, menetelmät ja toimijat, joiden yhtymäkohdat muodostavat alan tutkimusalueet (ks. kuva).

Ryhmän tutkimus kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan neljään näkökulmaan: 1) Toimintaprosessien tiedon hallinnan organisointi ja ohjaus, 2) Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, 3) Tiedonhallinnan osaaminen ja tiedolla johtaminen sekä 4) Tietorakenteet ja –mallit. Kaikkiin näkökulmiin liittyy myös vahva vaade eettisyyden pohdintaan esimerkiksi tietojen hyödyntämisessä ja uusien menetelmien käyttöönotossa sosiaali – ja terveydenhuollossa.

Organisaatio

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan peruskäsitteet ja tutkimuskohteet

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Julkaisut