Tarkenna hakuasi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusryhmä profiilikuva

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2001 -
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusryhmän tutkimus keskittyy tiedonhallinnan organisointiin ja ohjaukseen, tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, tiedolla johtamiseen sekä tietorakenteisiin ja -malleihin.

Tutkimusryhmämme on osa Vaikuttavuus RC:tä, joka tutkii hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue tältä sivulta alempaa lisää tutkimuksemme painopistealueista ja väistökirjatutkijoistamme. Voit tutustua ryhmämme jäseniin Ihmiset -lehdeltä.

 

 

Ajankohtaista

Projektit

Yhteistyö

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueitamme ovat toimintaprosessien digitalisointi ja tiedonhallinta, tietojärjestelmien käyttöönotot, kansalaisen ja ammattilaisen tietotuotanto, tiedon laatu ja rakenteistaminen tietojärjestelmissä, tiedon louhinta, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan vaikuttavuus, potilasturvallisuus, näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhallinnan osaaminen.

  Tutkimus kohdistuu sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tiedonhallintaan ja sen johtamiseen palvelujen tuottamisessa sekä julkisten, yksityisten että järjestöjen toiminnassa, tiedonhallinnan moninaisiin vaikutuksiin palvelujen tuotannossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan arviointiin, kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

 • Väitöskirjatutkijamme kuuluvat Welfare, Health and Management (WELMA) -tohtoriohjelmaan:

  • Hilama Pirjo – Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien tiedonhallinnan osaaminen – tulevaisuusorientoitunut tiedonhallinnan osaamisen malli 
  • Huovila Mikko – Kamppailu suomalaisten sosiaali- ja terveystiedoista – diskursiiviset legitimaatiostrategiat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toisiokäyttöä koskevassa asiantuntijakeskustelussa 
  • Hyvärinen Marjo – Sairaalassa tapahtuneen kaatumisen vaikutukset neurokirurgisen potilaan hoitoprosessiin sairaalahoidon aikana 
  • Ikonen Johanna – Monialainen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa – tiedonhallinnan viheliäinen ongelma 
  • Kansanen Tarja – Tiedon hyödyntäminen toimintakäytäntöjen kehittämisessä – rekisteritieto kaatumisten ehkäisyssä 
  • Kumpulainen Heli – Tiedonhallinnan osaaminen ja teknologian käytön hyväksyntä kotihoidon kontekstissa 
  • Kyytsönen Maiju – Väestön tietoturvaosaaminen ja luottamus palvelujen tietoturvaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöedellytyksinä 
  • Mannevaara Pauleen – Bridging the Gap: The importance of Health Informatics Education and Training in Nursing?
  • Rosenlund Milla – Jaetun päätöksenteon kokemukset ja terveystiedon lukutaidon hyödyntäminen päätöksenteossa terveydenhuollon kontekstissa 
  • Vahteristo Anna – Terveys- ja hyvinvointiteknologian käytön valmius ja kyvykkyys, käyttö, sekä käytön valmiuden yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun  
  • Valkonen Marjo-Riitta – Vaaratapahtumista tuotetun tiedon hyödyntäminen potilasturvallisuuden kehittämisessä 
 • Päättyneet hankkeet (viimeiset viisi vuotta)

  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä­palveluiden seuranta ja arviointi (STePS 3.0)

  eHealth4all@EU, Interprofessional European eHealth Programme in Higher Education

  VaDigi, Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat