Tarkenna hakuasi

Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen kiertotaloudessa yrittäjyyden avulla profiilikuva

Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen kiertotaloudessa yrittäjyyden avulla

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2025
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen kiertotaloudessa yrittäjyyden avulla rahoittajan logo

MILESTONE on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Se tuottaa tietoa siitä, kuinka kestävät ja sosiaaliset yritykset yhdistävät kiertotalouden ja inhimillisen kehityksen ja rakentavat yhteiskunnassa syrjäytyneiden tai marginaalissa olevien osallisuutta merkityksellisellä osallistumisella. Sosiaalisesti osallistava kiertotalous vähentää osaltaan eriarvoisuutta ja tekee ilmastotavoitteista merkityksellisempiä ja myötävaikuttaa siten osallistavan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Johtajat

Hanke haastaa kiertotalouden nopeasti kehittyväksi ja vahvasti teknologia- ja tuotantosuuntautuneeksi toiminnaksi, jättäen kiertotalouden sosiaalisen ulottuvuuden vähemmälle huomiolle. Kiertotalouden sosiaalinen osallisuus on olennaista, jotta kiertotaloudesta tulee merkityksellistä ja yhteiskuntaan vahvasti liittyvänä muutoksena.

MILESTONE hanke tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka kestävät ja sosiaaliset yritykset yhdistävät kiertotalouden ja inhimillisen kehityksen ja rakentavat yhteiskunnassa syrjäytyneiden tai marginaalissa olevien osallisuutta merkityksellisellä osallistumisella. Hanke tuottaa ymmärrystä, miten tietynlaiset yrittäjämäiset yksilöt, ryhmät ja organisaatiot ovat ratkaisevassa asemassa sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden yhdistämisessä. Sosiaalisesti osallistava kiertotalous vähentää eriarvioisuutta ja tekee ilmastotavoitteista merkityksellisempiä ja yhteiskuntaan vahvemmin juurtuneita ja myötävaikuttaa siten osallistavan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

MILESTONE toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitoksella Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena on luoda merkityksellinen ja tuloksellinen yhteistyö Global North (Suomi, Itävalta ja Espanja) sekä Global South (Intia) välille.

Tutkijaryhmään kuuluvat tällä hetkellä projektipäällikkö ja tutkijatohtori Subhanjan Sengupta, sekä ohjaajat professori Hanna Lehtimäki ja professori Rauno Sairinen.

Yhteistyö

Avainsanat