Soveltava kemia

Tutkimusryhmä

Soveltava kemia hyödyntää Farmasian laitoksella olevaa biokemian, orgaanisen ja epäorgaanisen kemian sekä analyyttisen kemian osaamista, jolla tuotetaan ratkaisuja niin farmasian ja lääketieteen kuin myös ympäristökemian haasteisiin. Tutkimuksiin kehitämme uudenmukaisia analyysimenetelmiä, jotka pohjautuvat mm. kromatografiaan, massaspektrometriaan ja NMR-spektroskopiaan.

Professori Jouko Vepsäläisen tutkimusryhmä