Tarkenna hakuasi

Sukupuolten tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan muutoksessa profiilikuva

Sukupuolten tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Projekti
Päättynyt 01.01.2019 - 30.04.2020
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Sukupuolten tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan muutoksessa rahoittajan logo

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvat muutokset koskettavat satoja organisaatioita ja satojatuhansia työntekijöitä, joista pääosa on naisia. Muutoksilla voi olla kielteisiä vaikutuksia alalla työskentelevien naisten työmarkkina-asemaan, mutta myös mahdollisuuksia tasa-arvon kannalta myönteisiin vaikutuksiin. Tästä syystä on nähty tärkeäksi selvittää sosiaali- ja terveysalalla käynnissä olevien muutoksien tasa-arvovaikutuksia sekä tuoda esille sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kipupisteitä.

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli seurata ja arvioida sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa tehtyjen ratkaisujen merkitystä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja tunnistaa tasa-arvoon liittyviä ongelmakohtia. Lisäksi tutkimuksella haluttiin tuoda tietoa siitä, miten voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tavoitteita ja millaisia käytännön toimenpiteitä tämä edellyttää toimijoilta sekä miten voidaan minimoida kielteiset sukupuoleen liittyvät henkilöstövaikutukset.

Tutkimushankkeen vuonna 2017 tehty suunnitelma nojautui sote- ja maakuntauudistuksen alkuperäiseen suunnitelmaan niin, että uudet maakunnat olisi perustettu kesällä 2017 ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyneet maakunnille tammikuussa 2018. Tutkimus-suunnitelman laatimisen ja hankkeen käynnistymisen jälkeen uudistusta lykättiin useaan kertaan ja lopulta uudistus peruttiin maaliskuussa 2019. Tutkimuksessa oli tarkoitus seurata uudistuksen toimeenpanoa, esimerkiksi henkilöstön siirtymiä kunnista maakuntiin tai niiden liikelaitoksin ja tutkia uudistuksen henkilöstövaikutuksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Tutkimuksessa ei päästy seuraamaan uudistuksen toimeenpanoa, mutta sosiaali- ja terveysalalla on ollut viime vuosina paljon erilaisia muutoksia, joissa palveluja ja henkilöstöä on siirtynyt julkiselta yksityiselle sektorille ja päinvastoin. Lisäksi kunnat ovat muodostaneet uusia sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäviä kuntayhtymiä, joista monet toimivat maakunnallisesti. Näihin on voinut liittyä myös sosiaali- ja terveyspalveluja tukevien palvelujen yhtiöittämisiä. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun aikana yksityisten palveluntuottajien kentällä on ollut paljon liikehdintää, kun isot terveys- ja hoiva-alan yritykset ovat ostaneet pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai jakaneet hoiva-alan markkinoita keskenään.

Tutkimuksen tilaaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Tutkimuksen toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto, Alue- kuntatutkimuskeskus Spatia

Ajankohtaista

Avainsanat