Tarkenna hakuasi

Translational immunology group profiilikuva

Translational immunology group

Tutkimusryhmä
01.01.2012 -
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Translational immunology -tutkimusryhmä

Translationaalisen tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää paremmin ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa. Tämänhetkinen tutkimustyömme kohdistuu erityisesti kahteen autoimmuunisairauteen, tyypin 1 diabetekseen ja lastenreumaan. Tutkimalla kliinisiä näytteitä pyrimme ymmärtämään paremmin näiden sairauksien patogeneesia. Tämän tiedon avulla voi olla mahdollista tulevaisuudessa löytää uusia biomarkkereita tautien parempaan diagnostiikkaan sekä kehittää uusia immuunijärjestelmää moduloivia lääkityksiä tautien hoitoon.​

Twitteristä meidät löytää @kinnunenlab.

Tutkimusryhmän toiminta

 • 1) Tyypin 1 diabetes (T1D) on autoimmuunisairaus, joka johtaa haiman insuliinia tuottavien beetasolujen tuhoutumiseen. T1D on yksi yleisimmistä autoimmuunisairauksista, erityisesti Suomessa, jossa sen esiintyvyys on poikkeuksellisen suurta (lähes 1:100 lasta). T1D kehittyy geneettisten tekijöiden ja huonosti tunnettujen ympäristötekijöiden yhteisestä vaikutuksesta. T1D:n puhkeamista edeltää oireeton vaihe, jossa lasten veressä voidaan havaita haiman rakenteita tunnistavia autovasta-aineita.

  Yhteistyössä kansallisen DIPP-tutkimuksen (http://dipp.utu.fi) ja TYKS:n kanssa tutkimme tekijöitä, jotka johtavat geneettisestä alttiudesta autoimmuniteetin syntyyn ja lopulta T1D:n puhkeamiseen. Tätä varten keräämme ja analysoimme verinäytteitä lapsista, jotka ovat sairastuneet T1D:hen, lapsista, joilla todetaan veressä sairastumista ennakoivia vasta-aineita sekä terveistä ikävakioiduista verrokkilapsista.

  2) Lastenreuma (juveniili idiopaattinen artriitti, JIA) on autoimmuunisairaus, joka määritellään tuntemattomasta syystä johtuvaksi niveltulehdukseksi, joka puhkeaa lapsuusiällä (n. 1:500 lasta). JIA ei ole yksittäinen tauti, vaan ryhmä erilaisia sairauksia joilla on samankaltainen ilmiasu. Kuten T1D, myös JIA on seurausta geneettisten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

  Yhteistyössä KYS:n, OYS:n ja TYKS:n lastenlääkärien kanssa tutkimme JIA:n patogeneesia ja pyrimme paremmin ymmärtämään taudin vaihtelevaa ilmiasua. Tätä varten keräämme veri– ja nivelnestenäytteitä JIA:an sairastuneilta lapsilta.

 • Tutkimme eri immuunisolupopulaatioita kliinisistä näytteistä (veri- ja nivelnestenäyttteet) hyödyntäen moderneja yksisoluanalyysimenetelmiä, kuten virtaussytometriaa ja yksisolu-RNA-sekvenointia.

  Keskeiset laboratoriossamme käytettävät laitteet ovat:​

  – 4-laserin Novocyte Quanteon-virtaussytometri 
  – BD Rhapsody Single-Cell Analysis-järjestelmä yksisolu-multiomiikkaa varten
  – BD FACSAria III-sortteri immuunisolujen puhdistamiseen

Yhteistyö ja Rahoitus

Avainsanat

Julkaisut

11 kappaletta