Tarkenna hakuasi

Työelämä ja heikentynyt muisti - Varhaisvaiheen muistisairautta sairastavien mielen hyvinvointi, oikeusturva ja työkyky profiilikuva

Työelämä ja heikentynyt muisti - Varhaisvaiheen muistisairautta sairastavien mielen hyvinvointi, oikeusturva ja työkyky

Projekti

Tutkimushankkeessa tarkastellaan työelämään ja työssä jatkamiseen liittyviä kysymyksiä sairastuneen ihmisen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, miten prosessi oireiden havaitsemisesta eläkkeelle siirtymiseen etenee, mitä kriittisiä käännekohtia ja tapahtumia siihen liittyy, ja millaisia merkityksiä sairastunut itse tapahtumille ja tilanteelleen antaa. Tutkimuksen avulla pyrimme tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää työelämän käytäntöjen ja psykososiaalisten tukimuotojen kehittämisessä, sekä oikeusturvaan liittyvien keskeisten kysymysten tunnistamisessa.

Työikäisenä varhaisvaiheen muistisairauteen sairastuneiden ihmisten elämäntilanteita ja kokemuksia kartoitetaan laadullisen seurantatutkimusaineiston avulla. Aineisto koostuu lisäksi fokusryhmäkeskusteluista, joihin osallistuu niin työikäisenä sairastuneita kuin työelämän toimijoitakin, joilla on tietoa heidän tilanteistaan, työolojensa järjestämisestä tai oikeuksiensa toteutumisesta.

Hankkeessa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä Dementia or MCI@work in progress -hankkeen monitieteisen tutkijatiimin kanssa.

Yhteistyö

  • Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia

Avainsanat