Uskonnon välittyminen sukupolvelta toiselle. Kansainvälinen vertaileva tutkimus jatkuvuudesta ja katkoksista perhesosialisaatiossa

01.11.2019 - 30.04.2022

Tutkimuksessa selvitetään:
Miten usko, arvot ja katsomukset välittyvät – tai eivät välity – perheissä sukupolvelta toiselle?
Mitkä tekijät vaikuttavat tähän välittymiseen erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa?
Miten usko, arvo ja katsomukset muuttuvat tässä prosessissa?

Tutkimusta rahoittaa yhdysvaltalainen John Templeton Foundation
Tutkimuksessa on mukana viisi maata: Saksa, Suomi, Unkari, Italia ja Kanada.
Suomessa tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto, jossa hanketta johtaa professori Kati Tervo-Niemelä.

Kussakin maassa tehdään laaja, edustava kyselytutkimus.
Lisäksi jokaisessa maassa haastatellaan 15-20 perhettä. Näiden haastattelujen tehtävänä on selvittää, miten katsomukset ovat välittyneet sukupolvelta toiselle aivan tavallisissa perheissä, arjen keskellä.
Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.11.2019 - 30.04.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Tiedostot