Uskonnon välittyminen sukupolvelta toiselle. Kansainvälinen vertaileva tutkimus jatkuvuudesta ja katkoksista perhesosialisaatiossa

01.11.2019 - 30.04.2022

Tutkimusryhmä

Tutkimuksessa selvitetään:
Miten usko, arvot ja katsomukset välittyvät – tai eivät välity – perheissä sukupolvelta toiselle?
Mitkä tekijät vaikuttavat tähän välittymiseen erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa?
Miten usko, arvo ja katsomukset muuttuvat tässä prosessissa?

Tutkimusta rahoittaa yhdysvaltalainen John Templeton Foundation
Tutkimuksessa on mukana viisi maata: Saksa, Suomi, Unkari, Italia ja Kanada.
Suomessa tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto, jossa hanketta johtaa professori Kati Tervo-Niemelä.

Kussakin maassa tehdään laaja, edustava kyselytutkimus.
Lisäksi jokaisessa maassa haastatellaan 15-20 perhettä. Näiden haastattelujen tehtävänä on selvittää, miten katsomukset ovat välittyneet sukupolvelta toiselle aivan tavallisissa perheissä, arjen keskellä.

Tutkimusryhmän kuvaus

Esittelykuva tutkimusryhmästä Uskonnon välittyminen sukupolvelta toiselle. Kansainvälinen vertaileva tutkimus jatkuvuudesta ja katkoksista perhesosialisaatiossa

https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Moderne/aktuelles/forschung/projekte/projekt_templeton.html

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.11.2019 - 30.04.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit

Tiedostot