Tarkenna hakuasi

Vakaata Tukea - Varhaiskasvatuksen vaikuttavan tuen uudistus profiilikuva

Vakaata Tukea - Varhaiskasvatuksen vaikuttavan tuen uudistus

Projekti
01.11.2023 - 30.11.2025
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Vakaata Tukea - Varhaiskasvatuksen vaikuttavan tuen uudistus rahoittajan logo

Varhaiskasvatuslain 1.8.2022 voimaan tulleella muutoksella varhaiskasvatukseen luotiin yhtenäinen kansallinen, kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia velvoittava tuen järjestelmä. Järjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta, näihin liittyvistä tuen muodoista ja päätöksentekoprosesseista.

VAKAATA TUKEA -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää tuen toteutumista, tukijärjestelmän toimivuutta ja lapsen saaman tuen laatua päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tutkimus kohdistuu sekä kunnalliseen että yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Johtajat

Varhaiskasvatuksen vaikuttavan tuen uudistus -tutkimushanke (VAKAATA TUKEA)

Hankkeessa tutkitaan lapsen tuen käytäntöjä, prosesseja ja toteutumista.

Varhaiskasvatuslain 1.8.2022 voimaan tulleella muutoksella varhaiskasvatukseen luotiin yhtenäinen kansallinen, kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia velvoittava tuen järjestelmä. Järjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta, näihin liittyvistä tuen muodoista ja päätöksentekoprosesseista. Vaikuttava tuen järjestelmä edellyttää lapsen tuen ja siihen liittyvien käytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta sekä systemaattista tuen vaikuttavuuden arvioinnille perustuvaa arjen toimintatapaa. Varhaiskasvatuksen tukijärjestelmän käyttöönotosta ja sen vaikutuksista lasten saamaan tukeen ei kuitenkaan toistaiseksi ole vielä tietoa.

Tutkimus toteutetaan kolmen yliopiston yhteistyönä. Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Skope) johtaa tutkimushanketta. Itä-Suomen yliopistosta on mukana myös Kasvatustieteen ja psykologian osasto (Kapsy). Lisäksi mukana on Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi. Yliopistoista on hankkeessa edustettuna sekä varhaiskasvatus että erityispedagogiikka.

Tutkimushankkeen tulosten myötä pyritään saamaan vastauksia kysymyksiin:

  • Miten lapsen etua ja lapsen oikeutta tukeen on määritelty ja miten ne on otettu huomioon tukea järjestettäessä?
  • Miten lapsen oikeus tukeen ja tuen jatkuvuus toteutuu lapsen arjessa eri palvelumuodoissa ja tilanteissa?
  • Millaisia lasten osallisuuden ja toimijuuden tukemisen käytäntöjä kunnissa on luotu lapsen tuen järjestämiseen liittyen?
  • Miten varhaiskasvatuksen ammattiryhmät toimivat tuen toteuttajina?
  • Millaista on ja miten toteutuu erityisopettajien antama konsultaatio, koko- ja osa-aikainen erityisopetus sekä samanaikaisopettajuus?
  • Kuinka paljon kunnissa on tutkimuksen tekemisen hetkellä erityisryhmiä, integroituja ryhmiä ja pienennettyjä ryhmiä?
  • Missä määrin tuen toteutuksen vaikuttavuuden arviointia tehdään, millaisia menetelmiä arvioinnissa käytetään ja miten vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia hyödynnetään tuen käytäntöjen kehittämisessä?
  • Minkä verran kunnissa on käytettävissä resursseja tuen järjestämiseen ja missä määrin tukeen kohdennetut resurssit koetaan riittäväksi?

Tiedostot

3 kappaletta