Tarkenna hakuasi

Vammaisuus ja ihmisarvo profiilikuva

Vammaisuus ja ihmisarvo

Projekti
01.09.2021 - 31.08.2025
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Vammaisuus ja ihmisarvo rahoittajan logo

Johtajat

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa analysoidaan vammaisuuden ja ihmisarvon käsitteitä filosofisesti, tutkitaan ihmisarvon oikeudellista perustaa sekä tarkastellaan empiirisesti vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia ihmisarvon toteutumisesta.

Vuosina 2021-2024 toteutettavassa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden keskuksen hankkeessa tarkastellaan vammaisten ihmisten elämää oikeusfilosofian ja yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen näkökulmista. Hankkeen teoreettisessa osassa ihmisarvon käsite kytketään autonomian käsitteeseen siten, ettei normaalista vammattomasta ihmisestä poikkeavia yksilöitä suljeta pois. Empiirisessä osassa vammaisuuden ja ihmisarvon suhdetta lähestytään elämänkulun teorian näkökulmasta siten, että tarkempaan analyysiin otetaan eri elämänvaiheissa keskeisiä oikeudellisia instrumentteja. Hankkeessa vammaiset ihmiset nähdään intersektionaalisesti yksilöinä, joiden identiteettiin kuuluu muitakin piirteitä kuin vammaisuus.

Hanke koostuu viidestä työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa pureudutaan filosofisesti aihepiirin keskeisiin käsitteisiin. Toisessa työpaketissa tarkastellaan kysymyksiä, joita nousee, kun vanhemmille ilmoitetaan syntyvän lapsen vammaisuudesta. Kolmannessa työpaketissa analysoidaan vammaisten lasten oikeutta henkilökohtaiseen apuun. Neljännen työpaketin kohteena on vammaisten nuorten siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle 16-vuotiaana. Viides työpaketti tutkii ikääntyneiden ihmisten vammaisuutta.

Yhteistyö

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Tukihenkilöstö