JARKKO RAUTIO

Professor, Vice-Head of Department

Olen farmaseuttisen kemian professori farmasian laitoksella Itä-Suomen yliopistossa.
Lisäksi toimin lääketutkimuksen tohtoriohjelman johtajana Itä-Suomen yliopistossa sekä kansallisen lääketutkimuksen tohtoriohjelman, FinPharmaNetin, joht..

Tutkimusaiheenani on lääkeaineiden ominaisuuksien, kuten imeytymisen ja kohdentamisen, parantaminen pääasiassa aihiolääketeknologian avulla.
Olen julkaissut yli 50 kansainvälistä artikkelia tai kirjan kappaletta aihiolääkkeistä - kaksi artikkelia on julkaistu Nature-sarjassa.
Viime aikainen aihiolääketutkimuksemme on keskittynyt hyödyntämään aminohappotransportteria (LAT1) lääkeaineiden selektiivisessä kuljetuksessa veriaivoesteen läpi keskushermostoon ja solukalvon läpi syöpäsoluihin. Tutkimuksemme on keskittyneet erityisesti glioomasoluihin. Hyödynnämme laajasti eri tutkimusmenetelmiä in vitro menetelmistä ja yhdisteiden solun sisäänotosta in vivo farmakokineettisiin tutkimuksiin.

Contact info

Room info

Kuopio Canthia 3156

Organization

Faculty of Health Sciences, School of Pharmacy

Keywords

Publications