Aino  Äikäs

Aino Äikäs

Vanhempi yliopistonlehtori

Yliopistonlehtorin tehtävät erityispedagogiikassa, pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka

aino.aikas@uef.fi | 050 442 2632

0504422632
050 4422632
050 442 2632
+358 50 442 2632
+35850 442 2632
050 4422 632
+358 50 4422 632
+35850 4422 632
+358 50 4422632
+35850 4422632
+358504422632

Tutkimus- ja opetusalueitani erityispedagogiikan alalla ovat moniammatillinen ja monialainen yhteistyö, laaja-alaiset kehityksen vaikeudet, vaativa erityinen tuki, inklusiivinen kasvatus ja inkluusio. Yliopistopedagogiikka, opetuksen kehittäminen ja koulutusvientitehtävät kuuluvat myös työhöni.

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Aino-Aeikaes-2

ORCid:

https://orcid.org/0000-0003-4674-0533

 

 

Julkaisut

18 kappaletta