Tarkenna hakuasi

Aino  Äikäs

Aino Äikäs

Vanhempi yliopistonlehtori

Yliopistonlehtorin tehtävät erityispedagogiikassa, pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

aino.aikas@uef.fi | 050 442 2632

Tutkimus- ja opetusalueitani erityispedagogiikan alalla ovat moniammatillinen ja monialainen yhteistyö, vaativa monialainen tuki, laaja-alaiset kehityksen vaikeudet, erityisen tuen kysymykset laajasti, toiminta-alueittain järjestettävä opetus, inklusiivinen kasvatus ja inkluusio. Yliopistopedagoginen tutkimus ja kehittämistyöt, oman opetuksen kehittäminen ja koulutusvientitehtävät kuuluvat myös työhöni.

Opetan pääsääntöisesti erityispedagogiikan maisterivaiheen opinnoissa, ja olen vastuuopettaja seuraavilla erityispedagogiikan syventävien opintojen opintojaksoilla: Erityisopettaja tuen asiantuntijana ja monialaisena toimijana (4 op), Moniammatillinen osaaminen: Ryhmässä tehtävä harjoitustyö (1 op) ja Vaativa tuki (4 op). Lisäksi olen vastuuopettajana myös seuraavilla perus- tai aineopintojen erityispedagogiikan opintojaksoilla: Approaches to Special Education in Finland (3 op) ja Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (erityispedagogiikka) 3 op. Myös opettajan pedagogisissa opinnoissa olen opettanut kaikkia kasvatusalan opiskelijoita opintojaksolla Monialainen opettajuus (5 op) ja toimin opetusharjoitteluiden vastuulehtorina erityispedagogiikan oppiaineessa.

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Aino-Aeikaes-2

ORCid:

https://orcid.org/0000-0003-4674-0533

 

 

Julkaisut

41/41 kappaletta