Tarkenna hakuasi

Vaativa tuki ja monialainen yhteistyö -kollektiivi (VAMOS) profiilikuva

Vaativa tuki ja monialainen yhteistyö -kollektiivi (VAMOS)

Tutkimusryhmä
17.05.2023 -
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

VAMOS tutkijakollektiivi on perustettu TUVET ja VAKA-TUVET-tutkimus- ja kehittämishankkeiden toiminnan jatkamiseksi, jotta monipuolinen ja menestyksekäs yhteistyö aihetta tutkivien parissa jatkuu. Kollektiivi koostuu jo pidemmän tutkijanturan tehneistä tutkijoista sekä väitöskirjatutkijoista.

Vaativa monialainen tuki tarkoittaa käytäntöä ja työotetta, jolle on ominaista intensiivisyys, suunnitelmallisuus, systemaattisuus ja aito yhdessä tekeminen sektorirajoja ylittäen. Tällöin jokaisen oppijan hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta tuetaan monialaisessa yhteistyössä (Äikäs & Pesonen, 2022, Heiskanen & Aavikko, 2022). Yhteiskunnallisesta näkökulmasta vaativan monialaisen tuen järjestäminen voidaan nähdä edellytyksenä sille, että jokainen oppija voi kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä toimia osana yhteisöjään. Vaativa monialainen tuki -käsitteeseen liittyy monenlaisia merkityksiä ja tulkintoja. Varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa käsite on tutkimukseen ja kehittämistyöhön pohjaten muotoutunut vaativan erityisen tuen kautta vaativaksi monialaiseksi tueksi (Äikäs & Pesonen, 2022; Mannerkoski ym., 2023).

 

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Väitöskirjatutkijat

Muut ryhmän jäsenet

Julkaisut

22 kappaletta