Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (VAKA-TUVET)

Projekti

VAKA-TUVET on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jonka maksuton koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja vaativan tuen toimijoille. Täydennyskoulutushankkeen toiminta-aika on 1.7.2021 - 31.12.2022. Alta löydät linkin täydennyskoulutusten ilmoittautumiseen.

  Ilmoittautuminen täydennyskoulutuksiin

  Ilmoittautumislinkki

  Voit ilmoittautua toiseen koulutusosioon (21.4.) 7.4. mennessä.

  Ilmoittautuminen muihin koulutusosioihin on myös avoinna. Koulutukset on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle, erityisesti tiimeille. Koulutukseen ovat lämpimästi tervetulleita myös alan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

  Täydennyskoulutus on maksuton. Sama koulutustilaisuus järjestetään sekä lähikoulutuksena Helsingissä että webinaarina verkossa.

  Koulutus pitää sisällään webinaarin/lähikoulutuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä VAKA-TUVET-oppimisympäristössä. Voit ilmoittautua myös pelkästään oppimisympäristöön itsenäistä työskentelyä varten.

  Saat ilmoittautumisesta vahvistuksen sähköpostiin ja tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä verkko-oppimisympäristöstä noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

  Tutustu täydennyskoulutusteemoihin:

  • Täydennyskoulutus 1: Vaativan tuen tarpeet ja lapsen näkökulma

   +

   Koulutusosion keskeiset sisältöalueet:

   • Vaativan tuen määrittely: tuen monialaisuus, intensiivisyys, suunnitelmallisuus ja yksilöllisyys,
   • Toimintakulttuurin kehittäminen ja ryhmän toimintatapojen suunnittelu kaikkien lasten osallisuutta tukevaksi,
   • Päiväkotien ja perhepäivähoidon erityiskysymykset,
   • Lapsen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen tukeminen ja vahvistaminen vaativassa tuessa

    

   Kouluttajina osiossa toimivat Aino Äikäs (Itä-Suomen yliopisto), Henri Pesonen (Helsingin yliopisto), Elina Viljamaa (Oulun yliopisto)

  • Täydennyskoulutus 2: Varhaiskasvatuksen ammattilaisen näkökulma ja vaativan tuen eri muotoja

   +

   Koulutusosion keskeiset sisältöalueet:

   • Monitoimijainen yhteistyö ja vaativan tuen toimijat inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa,
   • Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö,
   • Tuen systemaattinen jatkumo ja siirtymät lapsen opin polulla,
   • Konsultointi työtapana,
   • Dialogisuus yhteistyössä

    

   Kouluttajina toimivat Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), Marja Syrjämäki (Itä-Suomen yliopisto) ja Mari Saha (Tampereen yliopisto)

  • Täydennyskoulutus 3: Hyviä käytänteitä ja ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksessa (Tutkimusperustaiset pedagogiset menetelmät varhaiskasvatuksen vaativassa tuessa)

   +

   Koulutusosion keskeiset sisältöalueet:

   • Ajankohtaista kehityksen ja oppimisen tuessa (esim. Karvin varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kriteeristö, lainsäädäntö, vasu-perustetyö)
   • Tutkimusperustaisia pedagogisia menetelmiä
   • Kokemusten jakaminen toimivista käytännöistä eri varhaiskasvatuksen palvelumuodoissa ja työtehtävissä

    

   Kouluttajina toimivat Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto), Piia Nevala (Helsingin kaupunki)

  • Täydennyskoulutus 4: Digitaaliset välineet vaativan tuen pedagogiikassa

   +

   Koulutusosion keskeinen sisältö:

   • Digipedagogiikkasovellukset ja -ohjelmat,
   • Lisätietoa digipedagogiikan perusteista, sovelluksista ja ohjelmista,
   • Ideaseinä käyttökokemuksista,
   • Digitukisalkku (Latva-hanke),
   • Painotus sosiaalisissa ja kielellisissä taidoissa

    

   Kouluttajina toimivat Mirva Poikola (Itä-Suomen yliopisto) sekä muut vaihtuvat kouluttajat

  Mainoskuva täydennyskoulutuksista, niiden teemoista ja ajankohdista. Sama esittelyteksti alempana verkkosivuilla.

  Tervetuloa VAKA-TUVET-täydennyskoulutuksiin!

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit