Tarkenna hakuasi

Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (VAKA-TUVET) profiilikuva

Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (VAKA-TUVET)

Projekti
Päättynyt 01.08.2021 - 31.12.2023
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Vaativa tuki varhaiskasvatuksessa (VAKA-TUVET) rahoittajan logo

VAKA-TUVET on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jonka maksuton koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja vaativan tuen toimijoille. Täydennyskoulutushankkeen toiminta-aika on 1.7.2021 - 31.12.2023.

Johtajat

Tulossa

Yhteistyö

Ilmoittautuminen täydennyskoulutuksiin

Ilmoittautuminen koulutusosioihin on suljettu, kevään 2023 5.osiota tarjotaan vain VAKA-TUVETiin osallistuneille. Koulutukset on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle, erityisesti tiimeille.

Täydennyskoulutus on maksuton.

 

Tutustu täydennyskoulutusteemoihin:

 • Koulutusosion keskeiset sisältöalueet:

  • Vaativan tuen määrittely: tuen monialaisuus, intensiivisyys, suunnitelmallisuus ja yksilöllisyys,
  • Toimintakulttuurin kehittäminen ja ryhmän toimintatapojen suunnittelu kaikkien lasten osallisuutta tukevaksi,
  • Päiväkotien ja perhepäivähoidon erityiskysymykset,
  • Lapsen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen tukeminen ja vahvistaminen vaativassa tuessa

   

  Kouluttajina osiossa toimivat Aino Äikäs (Itä-Suomen yliopisto), Henri Pesonen (Helsingin yliopisto), Elina Viljamaa (Oulun yliopisto)

 • Koulutusosion keskeiset sisältöalueet:

  • Monitoimijainen yhteistyö ja vaativan tuen toimijat inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa,
  • Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö,
  • Tuen systemaattinen jatkumo ja siirtymät lapsen opin polulla,
  • Konsultointi työtapana,
  • Dialogisuus yhteistyössä

   

  Kouluttajina toimivat Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), Marja Syrjämäki (Itä-Suomen yliopisto) ja Mari Saha (Tampereen yliopisto)

 • Koulutusosion keskeiset sisältöalueet:

  • Koulutuspäivä ke 23.11.2022 Oulussa ja Zoomissa
  • Ajankohtaista kehityksen ja oppimisen tuessa (esim. Karvin varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kriteeristö, lainsäädäntö, vasu-perustetyö)
  • Tutkimusperustaisia pedagogisia menetelmiä
  • Kokemusten jakaminen toimivista käytännöistä eri varhaiskasvatuksen palvelumuodoissa ja työtehtävissä

   

  Kouluttajina toimivat Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto), Piia Nevala (Helsingin kaupunki)

 • Koulutusosion keskeinen sisältö:

  • Digipedagogiikkasovellukset ja -ohjelmat,
  • Lisätietoa digipedagogiikan perusteista, sovelluksista ja ohjelmista,
  • Ideaseinä käyttökokemuksista,
  • Digitukisalkku (Latva-hanke),
  • Painotus sosiaalisissa ja kielellisissä taidoissa

   

  Kouluttajina toimivat Mirva Poikola (Itä-Suomen yliopisto) sekä muut vaihtuvat kouluttajat

Mainoskuva täydennyskoulutuksista, niiden teemoista ja ajankohdista. Sama esittelyteksti alempana verkkosivuilla.

VAKA-TUVET ilmoittautuminen on päättynyt.