Annakaisa  Haapasalo

Annakaisa Haapasalo

Professori

Toimin molekulaarisen neurodegeneraation professorina ja tutkimusryhmän johtajana A.I. Virtanen -instituutissa, Itä-Suomen yliopistossa.

Terveystieteiden tiedekunta, A. I. Virtanen -instituutti

annakaisa.haapasalo@uef.fi | 040 355 2768

0403552768
040 3552768
040 355 2768
+358 40 355 2768
+35840 355 2768
040 3552 768
+358 40 3552 768
+35840 3552 768
+358 40 3552768
+35840 3552768
+358403552768

Toimin molekulaarisen neurodegeneraation professorina ja tutkimusryhmän johtajana. Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu erityisesti otsalohkodementiaan (FTD) liittyviin synapsien toimintahäiriöihin, mikrogliasolujen ja tulehduksen rooliin sekä muutoksiin proteiinien hajotusjärjestelmissä ja solujen energia-aineenvaihdunnassa. Lisäksi olen kiinnostunut FTD:n ja muiden varhain puhkeavien hermoston rappeumasairauksien biomarkkereista.  Tällä hetkellä toimin myös EU JPND-ohjelman rahoittaman SynaDeg-hankkeen (Pre-diagnostic early synaptic disturbances in neurodegenerative diseases) koordinaattorina.

Tutkimuksemme pyrkii tarjoamaan uusia näkökulmia geneettisen (erityisesti C9orf72-toistojaksomonistumaan liittyvään) ja sporadisen FTD:n molekyylitason tautimekanismeihin sekä tunnistamaan uusia kohteita biomarkkeri- ja lääkekehitykseen potilaiden hyväksi.

Julkaisut

117 kappaletta