HELINä TIURA-VIRTA

Projektitutkija

hallinto-oikeus

HTM, julkisoikeus


Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

helina.tiura-virta@uef.fi

Puhelin

050 522 3169

Opetustehtävät

Osallistun informaatio-oikeuden ja julkisen palveluntuotannon tiedonhallinnan sääntelyn opintojaksojen opetustehtäviin.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kuulun julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmään.

Teen väitöskirjaa henkilötietojen käsittelystä poliisissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon yhteydessä. Väitöskirjassa tutkin tietosuojasääntelyyn liittyviä teemoja poliisitoiminnan kontekstissa.