KAARINA MöNKKöNEN

Yliopistonlehtori

Opetus- ja tutkimukseni liittyy moniammatillisiin oppimisen muotoihin, vuorovaikutukseen niin asiakastyössä kuin työyhteisöjen toiminnassa. Myös ihmisen arvokkuus ja merkityksellisyyden kokemusten tutkimus on viimeistelyvaiheessa.


Olen mukana useissa tutkimusryhmissä, joissa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, moniammatillista oppimista ja yhteistoimintaa. Monitieteinen opettaminen ja tutkiminen tarjoavat minulle mahdollisuuden kehittää myös omaa ajatteluani omaa tieteenalaa laajemmalle. Dialogisuus on yksi keskeinen käsite, joka on ohjannut tutkimustani väitöskirjatyöstä lähtien. Dialogisuus tarjoaa myös tärkeän välineen ymmärtää sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä ja moniammatillista työskentelyä. Toinen keskeinen käsite, joka ohjaa toimintaani, on vaikuttava vuorovaikutus. Tällä tarkoitan sitä, että ei riitä, että teemme yhteistyötä, vaan mitä saamme yhdessä aikaiseksi.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö

Sähköposti

kaarina.monkkonen@uef.fi

Puhelin

050 577 0941

Avainsanat

Opetustehtävät

Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen, verkko-opinnot 3 op.
Moniammatillinen simulaatio-opetus, 2 op.
Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla, 2 op.
Sosiaalityön tutkielmaseminaari, 10 op.
Hyvinvointioikeuden klinikka toiminta, 5 op.
Riippuvuus ongelmat ja mielenterveys, simulaatio-oppiminen 5 op.
Sosiaalityön käytäntö 3 koordinaation vastuuhenkilö.

Lisäksi olen  mukana SOSNET yliopistoverkoston käytännön oppimisen ohjaajakoulutuksen suunnitellussa ja toteutuksessa sekä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Itä- Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun Osaamispuu Moocien toteutuksessa.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Hyvä mieli ry:n (Kuopion kriisikeskus) hallituksen jäsen 2014 alkaen.
Pohjois-Savon Osuuspankin edustajiston jäsen 2014 -2015.
Kaupunginhallituksen jäsen, Kuopion kaupunki 24.9.2012- 28.1.2013 (II varapuheenjohtaja, omistajaohjaus jaoksen jäsen, yhteistyöryhmän pj., kaupunkirakennelautakunnan ja tilahallinnon johtokunnan kaupunginhalituksen edustaja).
Kaupunginvaltuutettu, Kuopion kaupunki. 2005-2012.
Vihreiden valtuustoryhmän vt. puheenjohtaja ajalla 1.9.2010-15.3.2011.
Kuopion kaupunginsosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja 2008-2012.
Kuopion kaupungin yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja 2008 -2012. Palvelualueuudistuksen alatyöryhmän ohjausryhmän jäsen vuosina 2009 – 2009. Kuopion kaupunki.
Iloa lapsen ja nuoren elämään – yhdistyksen puheenjohtaja 1.1.2008 – 32.12.2010
Kuvake- hankkeen ohjausryhmän jäsen vuosina 2007-2009, Kuopion kaupunki (ikäihmisten palvelujen kehittäminen)
VAMU – hankkeen ohjausryhmän jäsen 2009-2010. Kuopion kaupunki (ikäihmisten varhaisen tuen palvelujen kehittäminen)
Terve Lapsi – projektin ohjausryhmän jäsen 2009. Kuopion kaupunki (lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Kuopion kaupunki 2005 -2012. (nykyisin perusturva- ja terveyslautakunta)
Maakuntavaltuutettu, Pohjois-Savon liitto 2005-212. valtuustoryhmän puheenjohtaja 2009-2012.
Terve Kuopio -hankkeen ETU- foorumin ohjausryhmän jäsen vuosina 2003 -2004.

Tutkimusryhmät ja -projektit

IHMISTEN ARVOKKUUDEN JA MERKITYKSELLISYYDEN TUTKIMINEN

Vuonna 2018 perustimme tutkimusryhmän, jossa tutkimme ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia niin laadullisesta kuin määrällisestä näkökulmasta. Tutkimusryhmään kuuluu lisäksi professori Arto Salonen, koulutuspäällikköä Annukka Tapani, Tampereen amk, ja yhteiskuntatieteiden maisteri Tapani Kokkonen.

Nyt olemme näistä näkökulmista julkaisemassa kirjaa Gaudeamukselle. Suomen tietokirjailijat ry antoi tutkimusryhmän jäsenille myös tukea teoksen kirjoittamiseen.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut