Tarkenna hakuasi

Kaarina  Mönkkönen

Kaarina Mönkkönen

Vanhempi yliopistonlehtori

Dosentti, sosiaalityö, moniammatillinen vuorovaikutustutkimus.

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

kaarina.monkkonen@uef.fi | 050 577 0941

0505770941
050 5770941
050 577 0941
+358 50 577 0941
+35850 577 0941
050 5770 941
+358 50 5770 941
+35850 5770 941
+358 50 5770941
+35850 5770941
+358505770941

Olen mukana useissa tutkimusryhmissä, joissa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, moniammatillista oppimista ja yhteistoimintaa. Monitieteinen opettaminen ja tutkiminen tarjoavat minulle mahdollisuuden kehittää myös omaa ajatteluani omaa tieteenalaa laajemmalle. Dialogisuus on yksi keskeinen käsite, joka on ohjannut tutkimustani väitöskirjatyöstä lähtien. Dialogisuus tarjoaa myös tärkeän välineen ymmärtää sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä ja moniammatillista työskentelyä. Toinen keskeinen käsite, joka ohjaa toimintaani, on vaikuttava vuorovaikutus. Tällä tarkoitan sitä, että ei riitä, että teemme yhteistyötä, vaan mitä saamme yhdessä aikaiseksi. Olen tutkinut myös ihmisten arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia, josta meillä on tulossa syksyllä 2023 kirja nimeltä Arvoa ja arvottomuutta (Mönkkönen, Tapani & Kokkonen). Huhtikuussa 2023 ilmestyy kirjamme Työyhteisötaidot digiajassa (Mönkkönen & Roos), jossa pohdimme mitä työyhteisötaidot tarkoittavat muuttuneessa työelämässä. Edellä kuvatuista tutkimusteemoistani olen jo vuosia tehnyt erilaisia työelämäkoulutuksia.

Opetusta teen pääasiassa monitieteisillä opintojaksoilla, joissa usean eri tieteenalan opiskelijat opiskelevat moniammatilista yhteistyötä. Lisäksi olen mukana Hyvinvointoikeuden-klinikan toiminnassa, jossa sosiaalityön ja oikeustieteen opiskelijat antavat asiakkaille ohjausta erilaisissa elämänongelmissa. Vedän myös tutkielmaseminaareja ja ohjaan useita väitöskirjoja.

Tutustu lisää kotisivuuni

Julkaisut

63 kappaletta