OLLI SIPPULA

Professori

Polttoprosessien päästökemia


Tutkimukseni keskittyy poltto- ja teollisuusprosesseissa muodostuviin hiukkas- ja kaasupäästöihin, niiden ympäristövaikutuksiin sekä päästöjen vähentämistekniikoihin. Tutkimukset käsittelevät mm. polttotekniikoiden ja polttoaineiden vaikutuksia päästöjen kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin ja päästöjen muuntumista ja vaikutuksia ilmakehässä. Uudenlaisten savukaasujen jälkikäsittelytekniikoiden kehitys sekä polttoprosessien kiertotalousnäkökulmat ovat myös osa tutkimustoimintaa. Tutkimusryhmäni tekee laajasti yhteistyötä teollisuuden ja kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)

Sähköposti

olli.sippula@uef.fi

Puhelin

040 355 3397

Avainsanat

Opetustehtävät

– Combustion, emissions and control technologies, 5 op
– Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt, 5 op
– Aerosolitiede, 5 op

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut