TAIJA KAARLENKASKI

Vieraileva tutkija

FT, dosentti, mukana Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa "Takaisin kohti lajienvälisyyttä - suullisen kansanperinteen, muistitiedon ja populaarikulttuurin posthumanistiset tulkinnat", 2019-2021 (apurahansaajana vuonna 2021)

Olen taustaltani kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen eläintutkimukseen erikoistunut perinteentutkija. Olen perehtynyt erityisesti ihmisten ja nautojen suhteisiin ja suomalaisen lypsykarjanhoidon historiaan. Vuodet 2020 ja 2022 työskentelen Turun yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa Culture of Unustainability -tutkimusprojektissa. Aiemmissa tutkimuksissani olen tarkastellut, miten modernisaatio ja lisääntyvä teknologia ovat vaikuttaneet nautakarjanhoidossa muodostuviin ihmisten ja eläinten suhteisiin Suomessa 1800-luvun lopulta 2010-luvulle tultaessa. Takaisin kohti lajienvälisyyttä -projektissa perehdyn muun muassa ihmisten ja kaupunkieläinten kohtaamisiin. Teoreettisiin kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat posthumanistiset ja uusmaterialistiset teoriat sekä sukupuolentutkimuksen näkökulmien soveltaminen ihmisten ja eläinten suhteisiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

taija.kaarlenkaski@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Julkaisut

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Linkit

Tutkimusryhmät