TAIJA KAARLENKASKI

Tutkijatohtori, Cattle Tending in Transition -hanke

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke "Ihmisten ja eläinten väliset suhteet ja teknologia: suomalaisen karjanhoidon muutoksia 1800-luvun lopulta nykypäivään", 2016-2019

Tutkimuksessani selvitän, miten modernisaatio ja lisääntyvä teknologia ovat vaikuttaneet nautakarjanhoidossa muodostuviin ihmisten ja eläinten suhteisiin Suomessa 1800-luvun lopulta 2010-luvulle tultaessa. Taustalla ovat suomalaisessa karjataloudessa tänä aikana tapahtuneet valtavat muutokset. Tutkimus keskittyy kolmeen karjatalouden modernisaation kannalta merkittävään ajanjaksoon: 1860–1930-lukuihin, 1950–1970-lukuihin sekä 2010-lukuun. Aineistoina käytän sekä olemassa olevia tekstejä että etnografisella kenttätyöllä tuotettua materiaalia: arkistoituja kansankuvauksia ja kyselyvastauksia, karjanhoito-oppaita, sanomalehtitekstejä, karjanhoidon ammattilehtien tekstejä ja mainontaa sekä karjanhoitajien haastatteluja ja heidän työnsä havainnointia. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä yhdistän ihmistieteellistä eläintutkimusta ja kulttuurintutkimusta sekä hyödynnän sukupuolentutkimuksen, uusmaterialismin ja posthumanismin teorioita.

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Joensuu Agora 207

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Avainsanat

Julkaisut

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Linkit